شماره ۷۶ مجله حقوق ما: کودک همسری
به اشتراک بگذارید
دانلود
چیزی شبیه تجاوز جنسی به کودکان یا فروش آنها در ازای مبلغی ناچیز؟ گرفتن فرصت ادامه تحصیل و بازی و کودکی از آنها یا فرسوده کردن جسم و زنانگی دختران؟

ازدواج کودکان در ایران مجموعه‌ای از همه اینهاست و در کل به معنای نقض آشکار «حقوق کودکان» است که حکومت ایران رعایت آن را بر اساس معاهدات بین‌المللی امضا کرده است. قانون مدنی ایران اما در کنار عرف و سنت‌های فرهنگی، دست به دست مشکلات اقتصادی و فقر گسترده داده و این پدیده را به یک بحران قابل توجه در مسائل اجتماعی ایران تبدیل کرده است.

در این شماره مجله حقوق ما به قانون سن ازدواج در ایران پرداخته‌ایم که مساله روز جامعه و از مهم‌ترین موضوعات حوزه زنان در ماه‌های گذشته بوده است. امید می‌رود با جلب نظر وکلا و حقوقدانان به این مساله، زمینه برای تغییر قانون فراهم آید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)