اصول یوگیاکارتا که کاربرد قوانین بین‌المللی حقوق بشر در حوزه جنسی و جنسیتی است، تاکید میکند ‏که اگر جنس/جنسیت در مدارک شناسایی ثبت می‌شود، این مدارک باید بازتاب دهنده جنس/جنسیتی باشد ‏که فرد خود را عمیقا با آن می‌شناسد.
اصل ۳۱ از مجموعه اصول یوگیاکارتا+۱۰ بیان می‌کند:

🔺 حق به رسمیت شناخته شدن در پیشگاه قانون:‎ ‎
هر کس حق دارد، صرف نظر از گرایش جنسی،‌ هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و صفات ‏جنسی، بدون ‏ارجاع یا نیاز به اختصاص یافتن یا افشای جنس، جنسیت ، گرایش جنسی، ‏هویت جنسیتی، بیان جنسیتی ‏و صفات جنسی، در برابر قانون به رسمیت شناخته شود. هر ‏کس حق دارد مدارک هویتی، ‌از جمله ‏گواهی تولد را صرف نظر از گرایش جنسی،‌ ‏هویت جنسیتی، بیان جنسیتی و صفات جنسی دریافت کند. ‏هر کس حق دارد در صورتی که ‏اطلاعات جنسیتی در این مدارک ثبت شده است، اطلاعات جنسیتی را ‏در این مدارک تغییر ‏دهد.‏دولت‌ها موظف‌اند:‏

الف. تضمین کنند که در مدارک هویتی رسمی تنها اطلاعات شخصی‌ای که مرتبط،‌ منطقی و ‏ضروری ‏باشد به‌موجب قانون در جهت مقاصد مشروع ثبت شود، و لذا، به ثبت جنس و ‏جنسیت فرد به عنوان ‏بخشی از شخصیت قانونی‌شان، در مدارک هویتی، همچون گواهی تولد ‏‏(شناسنامه)، کارت شناسایی،‌ ‏گذرنامه و گواهینامه رانندگی، خاتمه دهند؛

ب. برای تغییر اسم، از جمله تغییر به اسم‌های از لحاظ جنسیتی خنثی بر اساس اختیار خود ‏فرد، ‏دسترسی به سازوکارهای سریع، شفاف و دست‌یافتنی را تضمین کنند؛

 ج. مادام‌که جنس یا جنسیت همچنان ثبت می‌شود:‏

‏۱‏‎.‎‏ سازوکاری سریع، شفاف و دست‌یافتنی را تضمین کنند که تعریف هر فرد ازهویت ‏جنسیتی‌اش را به ‏رسمیت قانونی بشناسد و تایید کند؛

‏۲‏.‏ چندگزینه‌ای بودن نشانگر جنسیت [در مدارک] را فراهم کنند؛‏

‏۳‏.‏ تضمین کنند که هیچ‌گونه معیاری برای «واجد شرایط بودن»، از جمله مداخلات ‏پزشکی یا ‏روانشناسی، تشخیص روان-درمانی، حداقل یا حداکثر سن، وضعیت ‏مالی، سلامتی، تاهل یا والد بودن، یا ‏هیچ‌گونه نظر شخص ثالث دیگری، ‏پیش‌شرطی برای تغییر اسم، یا جنس یا جنسیت قانونی فرد نباشد؛

‏۴‏.‏ تضمین کنند که از سابقه کیفری، موقعیت مهاجرت یا سایر موقعیت‌های فرد برای ‏ممانعت از تغییر ‏اسم، یا جنس یا جنسیت قانونی وی استفاده نشود.‏

#جنس #جنسیت #یوگیاکارتا #هویت_جنسیتی #قانون #حقوق_بشر

با #شش‌رنگ همراه باشید:
کانال تلگرام t.me/iran6rang
فیسبوک fb.com/6rang.Iran
اینستاگرام instagram.com/6rangiran

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)