در این شماره مجله حقوق ما به حق انتخاب پوشش پرداخته‌ایم، موضوعی که انگیزه اصلی‌ترین اعتراضات زنان ایرانی در سال گذشته بود.

سردبیر: نعیمه دوستدار

همکاران این شماره: معین خزائلی، مریم دهکردی، امید رضایی، دنا دادبه.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)