سال گذشته و برای اولین بار، دارما و مارتیا به عنوان نماینده ایی از جامعه رنگین کمانی کشورهایی که آیین نوروز را جشن میگیرند، به بزرگترین جشن چهارشنبه سوری دنیا در شهر استکهلم رفت. امسال هم به یاد شما هستیم و با دستی پر از برنامه هایی مهم و متنوع، حامی جامعه کوچکمان خواهیم بود.

فراموش نکنیم، دانستن، پاسداشت و انتقال دانش آنچه از نیاکانمان به ارث برده ایم، وظیفه انسانی ماست.

“زرتشتیان از دیرباز در پایان چهره همسپد میدیم گاه و سحرگاه روز بعد از آن (اورمزد و فروردین ماه) به جهت استقبال از سال نو و در ارتباط با فرود یا بدرقه فروهر درگذشتگان بر بام خانه آتش می افروختند که این خود باوری آیینی و اسطوره ای به همراه دارد و از دیرباز زرتشتیان این مراسم را به انجام رسانیده اند.

باور زرتشتیان کنونی آن است که در سپیده دم روز آتش افروزی فروهر و روان نیاکان که پنج روز پنجه یا به عبارتی با احتساب پنجه بزرگ و کوچک ده روز به دیدار فرزندان و خانه و کاشانه خویش آمده اند به مامن خود باز می گردند و پاشیدن آب و آویشن پس از آتش افروزی سحرگاه در سپیده دم و قبل از طلوع آفتاب بر سراسر پشت بام خانه نشان از وداع با فروهر درگذشتگان دارد ولی باور اسطوره ای آن است که با آتش افروزی بر پشت بام هر خانواده به راهنمایی فروهرهای درگذشتگان خویش می پردازد تا به سرای خود فرود آیند و در ایام خوشی و سال نو در جوار اخلاف خود باشند و در جشن فروردینگان(فرودگ) که جشن مخصوص روان و فروهر درگذشتگان است از آنان بصورت همگانی و مفصل تجلیل می شود.

شایان ذکر است که در اوستا «فروردین یشت پاره ۹» آمده:

«فروهرهای نیک توانای پاکان در هنگام همسپتمدم از آسمان به سوی زمین فرود آیند و ده شب پی در پی از برای آگاهی یافتن از بازماندگان در این جا به سر برند.»

چهارشنبه سوری بر جامعه رنگین کمانی کشورهایی که آیین نوروز را جشن میگیرند شادباش!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)