مي دانيد مشكل اصلي مردم چيست؟

نه دين و نه عدم امكانات آنچناني!
بلكه ادعاي افرادي است كه گوش فلك را پاره كرده اما طبل توخالي اند ! ممكن است فساد اقتصادي و قضائي در برخي كشورهاي ديگر با ابعاد متفاوت باشد، اما اين نظام سرتاسر دروغ و شيادي دارد بنام باورهاي مذهبي حكومت مي كند.
بنابراين سكوت و حضور شماي مسلمان، تنها باعث مشروعيت دادن به لواط گران و اختلاسيون خواهد بود.
يعني اگر واقعاً معتقد هستيم، دنيا و آخرت خودمان را فداي بقاي خليفه و ديكتاتوري آن مي كنيم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)