می دانید مشکل اصلی مردم چیست؟

نه دین و نه عدم امکانات آنچنانی!
بلکه ادعای افرادی است که گوش فلک را پاره کرده اما طبل توخالی اند ! ممکن است فساد اقتصادی و قضائی در برخی کشورهای دیگر با ابعاد متفاوت باشد، اما این نظام سرتاسر دروغ و شیادی دارد بنام باورهای مذهبی حکومت می کند.
بنابراین سکوت و حضور شمای مسلمان، تنها باعث مشروعیت دادن به لواط گران و اختلاسیون خواهد بود.
یعنی اگر واقعاً معتقد هستیم، دنیا و آخرت خودمان را فدای بقای خلیفه و دیکتاتوری آن می کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)