روز یکشنبه ۲۹ بهمن مأموران انتظامی نعمتالله ریاحی، یکی ازدراویش گنابادی را بازداشت کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نعمتالله ریاحی، از دراویشطریقت نعمتاللهی گنابادی، صبح روز گذشته از سوی مأمورینانتظامی بازداشت و هماکنون در کلانتری ۱۰۶ نامجو تهران نگهداریمیشود.

نعمتالله ریاحی از دراویش ساکن شهرکرد است که در جریانات اخیر گلستان هفتم به تهران آمده بود.

تاکنون از وضعیت و اتهام وی خبری در دست نیست.

مجذوبان نور نوشته است که این درویش گنابادی از بیماری حاد قلبی رنج میبرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)