باسمه تعالی
جناب آقای سعید بهبهانی مدیر مسئول تلویزیون میهن
با سلام و احترام

با نظر به اینکه اخیرا برادر بزرگوار، جناب آقای “ایرج مصداقی” در تلویزیون میهن از ارتباط آقای ” ابوالحسن بنی صدر” و اشخاصی که خود را منتسب به جریان فکری ایشان میدانند با جریان “آمد نیوز” ، “ری استارت” و “تلویزیون بیان” مطالبی فرموده اند لازم دیده شد پس از مشورت با آقای بنی صدر توضیحاتی را در این خصوص خدمت حضرتعالی و دیگر شهروندان عارض شوم.
اول: از آنجا که برخی از عزیزان گمان بر این داشتند که اینجانب مشاور و یا نماینده شخص آقای بنی صدر هستم و در این خصوص به راقم مراجعه مینمودند و با نظر به اینکه در گذشته اشخاصی از نام و موقعیت ایشان در جهت پیشبرد اهداف خود سوء استفاده نموده بودند در موخه چهاردهم تیرماه نود و شش بیانیه ای را در صفحه فیسبوک و کانال تلگرام خود منتشر نمودم که عینا مرقوم می دارم.
«اکنون پس از سی و شش سال از وقوع کودتای سی خرداد سال شصت علیه اولین رئیس جمهور تاریخ ایران دیوار سانسور در حال فروریختن است. هر چه بیشتر دیوار ویران میشود “سید ابوالحسن بنی صدر” بیشتر بر تارک تاریخ ایران روی مینماید و از تبعید در سانسور خارج می شود. با نظر به اینکه از حلقه همفکران ایشان بوده و میباشم و همچنین مواضع رسمی اینجانب در بخش “نویسندگان ما” در وبسایت “انقلاب اسلامی در هجرت” به مدیر مسئولی ایشان در دسترس هموطنان قرار گرفته و میگیرد اخیرا برخی از عزیزان طی مراجعات گمان برده اند که اینجانب نماینده آقای بنی صدر میباشم. بدین جهت لازم به توضیح است:
*اینجانب و هیچ یک از دیگر نزدیکان به آقای بنی صدر در هیچ حوزه ای از سوی ایشان به نمایندگی معرفی نشده ایم و آقای بنی صدر نه در رسانه ها و نه در هیچ جای دیگر نماینده ای ندارند. نه ترکیه، نه اروپا و نه آمریکا. بر این اساس چنین ادعایی چه از سوی اینجانب و چه از سوی دیگر نزدیکان به آقای بنی صدر مردود میباشد.
** مواضع آقای بنی صدر مستقیماً از سوی ایشان به اعتبار کتاب های تألیف شده ایشان، مقالات و مصاحبه هایشان که در دسترس عموم شهروندان قرار گرفته و میگیرد رسمیت میابد. بنابر این نوشتارها و اعلام مواضع اینجانب و دیگر نزدیکان به آقای بنی صدر به هیچ وجه موضع و نظر ایشان تلقی نشده و ایشان هیچ مسئولیتی در قبال اعلام مواضع دیگران ندارند»
بر همین مبنا باری دیگر یادآوری مینمایم نه اینجانب و نه هیچ شخص دیگری منتسب به آقای بنی صدر نبوده و نمی باشد اگر چه بسیاری از هموطنان و فعالان حوزه سیاست با نظر به جایگاهی که ایشان داشته و دارند ارتباطاتی با ایشان دارند. این ارتباطات به هیچ وجه من الوجوه نباید منتج به این تلقی شود که مواضع اشخاص و رسانه ها ارتباطی به شخص ایشان داشته و دارد. افزون بر این مواضع آقای بنی صدر رسما از سوی خود ایشان در کتاب ها، مقالات و مصاحبه هایشان در رسانه ها اعلام میشود. تنها رسانه ای که مسئولیت آن با شخص ایشان است سایت “انقلاب اسلامی در هجرت” میباشد. جز این هر گونه ادعایی از سوی هر شخص و رسانه ای مبنی بر همکاری آقای بنی صدر با آنها کذب محض بوده و از اعتبار ساقط است.
دوم: پیرامون سایت و کانال تلگرام “آمد نیوز” ، “ری استارت” و “تلویزیون بیان” لازم به توضیح می دانم معروض دارم:
در اعتراضات دی ماه اخیر جریان ری استارت بوسیله “محمد حسینی” سعی در تحریک معترضان به گسترش خشونت و به آتش کشیدن اموال عمومی داشت. اما موضع علنی و شفاف آقای بنی صدر در بیست و نهم دی ماه اخیر در گفتگو با “رادیو عصر جدید” مبنی بر تقبیح چنین خشونت ها و تأکید بر مبارزه بر مبنای استقلال و خشونت زدایی بود. بخشی از سخنان آقای بنی صدر را در این باب تقدیم مینمایم:
«یکی از موانع همگانی شدن جنبش مردم خشونت است. . . پس آنها که شما را تشویق بر خشونت میکنند در صداقت آنها تردید کنید. آنها دو کار میکنند. یکی خشونت و یکی آن صحتی که به خشونت می دهند. مثلا میگویند: مساجد را آتش بزنید، تکیه ها را آتش بزنید، آخوندها را بکشید . . . خشونت به رژیم امکان میدهد که از آن استفاده کند در سرکوب جنبش ، اما خشونت زدایی قلمرو رژیم را محدود می کند ، شما را رها میکند ، آزاد می کند.
پس شما مردم ایران ، برای اینکه از این وضعیت رها بشوید محتاج خشونت نیستنید ، محتاج خشونت زدایی هستید به ترتیبی که خشونت رژیم را بی اثر بگرداند.
از اینکه سی و دو جوان ایرانی در آتش سوختند ، یک ثروت ملی ، شد آتش و جوانان ما را سوزاند ، در واقع نفت و گازی که ایران دارد همین نقش را با هستی ایران بازی میکند ، طبیعت ایران می سوزد ، جوانان ایرانی کار از دست میدهند ، استبداد تبهکار بر کشور حاکم میشود و ایران را گرفتار هفت جنگ می کند، اینها همه آتشی است که نفت بجان هستی ما می زند.
آنهایی که میشنوند و آنهایی که میخوانند ، هرگاه به خود زحمت انتقال به دیگری را بدهند ما دیوار سانسور مثلث زور پرست را به راحتی میشکنیم و می توانیم با هم باب گفتگو را باز کنیم»
پس از موضع شفاف بنی صدر در تقبیح ترویج خشونت و تخریب اموال ملت “محمد حسینی” با عنوان ری استارت فیلمی علیه اولین رئیس جمهور نشر داد که از طریق کانال تلگرام آمدنیوز با عنوان “جوابیه لیدر ری استارت به بنی صدر رئیس جمهور اسبق / بنی صدر گفته بود جنبش مسلحانه علیه نظام حاکم بر ایران به ضرر کشور است” در فضای مجازی پخش شد. همچنین قابل ذکر است در اعتراضات دی ماه گذشته تفکر خشونت طلبانه ری استارت از آمدنیوز بازنشر می شد.
اکنون اگر موضع اولین رئیس جمهور در تقبیح خشونت را که در فوق ارائه نمودم با عملکرد ری استارت و آمد نیوز در کنار هم قرار دهید آنچه منتج خواهد شد اینکه چه ری استارت و چه آمدنیوز به هیچ وجه در خط و ربط آقای بنی صدر نبوده و نیستند.
سوم: پیرامون سایت و تلویزیون “بیان” میباید به عرض عموم رسانده شود که اینجانب مقالاتم را جهت نشر در سایت بیان منتشر میشد. همانگونه که در بسیاری دیگر از سایت ها منتشر می شوند. اما انتشار مطالب راقم و دیگر دوستان در سایت بیان دلیل بر همسویی و همفکری و همراهی این رسانه با شخص آقای بنی صدر نمی باشد. افزون بر آن همانگونه که مطلع میباشید دیدگاه های آقای بنی صدر سبقه ایدئولوژیک داشته و دارند. بر این اساس حد اقل اشخاصی همچون اینجانب و دیگر عزیزان میباید روزمره به جای گردانندگان آمدنیوز و ری استارت در برنامه های آقای “بیژن فرهودی” حضور می داشتیم. اما آنچه واقعیات بر آن شهادت می دهد بنده و دیگر عزیزان نزدیک به تفکر بنی صدر تا کنون حتی یک بار هم به این رسانه دعوت نشده ام.
در پایان به سمع و نظر می رسانم مسئولیت مرقومه فوق انحصارا با اینجانب میباشد.

ایام عزت برقرار
مازیار شکوری گیل چالان
چهاردهم بهمن نود و شش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com