#چرا وقتی دویست ملیون در شرکت نفت اختلاس شد یا هر وقت دیگر که اختلاس شد وزیر نفت یا هر وزیری بازخواست و مستعفی نشد؟
#چرا هیچ نماینده ای از لیست امید یا جناح رقیبش لیست نا امیدی آب از آبشان تکان نخورد؟
#چرا در کهریزک و اوین تا پای معترضی میرسد فورا بیاد خودکشی میافتد و چون معتاد است فورادچار خودکشی میگردد؟
اما در بند زندانیان عادی که اغلب معتادند معتادی دست به خودکشی نمی زند؟
#چرا احمد خاتمی که امروز که مثل همیشه چشمهایش درشت شده بود شعار اعدام معترضینی را داد؟
اما چرا هیچوقت هیچ امام جمعه یا هر جور امام دیگری شعاررسیدگی به اختلاسها را نداده است؟
#چرا ۲۶دختری که دیروز حجابشان را برداشتند همان دیروزدستگیر و شناسایی شدند؟اما چند سالی است که بدنبال بیست و اندی بدهکاردانه درشت بانکی میگردند و هیچ اثری از آنها بجز در لیستی که درجیب احمدی نژاد بود وجدیدا هم به جیب اصلاح طلبان منتقل شده پیدانمیشود؟
#چرا مسیح علی نزاد که چند تا خانم را تشویق کرده که خودشان با دست خودشان روسری خودشان را بردارند مزدور و جیره خور آمریکاست و حکومت ما که نماینده انحصاری بازاریابی واخذ سفارشات فروش اسلحه و تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه را عهده دار است ضد آمریکایی است؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)