گشت ارشاد ، تحقیر زنانزیرکانه ترین راه برای تسلط بر هر جامعه ای تحقیر و محدود کردن زنان آن جامعه است، چرا که زنانِ اسیر دیگر قادر نخواهند بود انسانهایی آگاه، آزادی خواه و با شرافت پرورش دهند.

توهین، تحقیر و خشونت علیه زنان امریست که تقریبا در تمامی جوامع دنیا از جمله کشور ما، ایران، دیده میشود. اما تفاوتِ نوع تحقیر و اعمال محدودیتهای روزافزون علیه زنان،در ایران آنست که این تحقیر و محدودیتها  در کشور ما، متاسفانه، به صورت هدفمند و در پوشش قانون از سوی حکومت اعمال میشود.

برخوردهای تحقیر آمیز و خشونت آمیز گشت های ارشاد اسلامی در گوشه و کنار شهرها و جاده های ایران مصداق بارز تحقیر زنان به صورت سیستماتیک و هدفمند است که از سوی حکومت اعمال می شود.

قوانین نابرابر و تبعیض آمیزی مانند قانون عدم اجازه ورود زنان به استادیومهای ورزشی، قانون حجاب اجباری، قانون تبعیض آمیز و نابرابر طلاق، قانون حضانت و سرپرستی فرزند، قانون ارث، قانون دیه، و … همگی قوانینی تحقیرآمیز، ضد حقوق بشری و در تضاد کامل با حفظ کرامت انسانی و شأن زنان میباشند.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی زن به وضوح جنس دوم و کم ارزش محسوب میشود تا آنجا که بر اساس قوانین دیه اسلامی میزان دیه یک زن با میزان دیه بیضه چپ یک مرد برابر شمرده شده و نصف دیه ی یک مرد عنوان شده است. حتی دیه ی یک جنین پسر که هنوز به دنیا نیامده از دیه ی مادری که آن جنین را در رحم دارد بیشتر است و دیه ی جنین پسر دقیقا دو برابر دیه ی مادری است که او را در رحم خود نگه میدارد و پرورش می دهد.

از سوی دیگر تحقیر و خجالت زده کردن، بی‌احترامی، ضعیفه دانستن، کم عقل خواندن، بی‌ارزش تلقی کردن و بردن آبروی زن پیش دیگران، ممانعت از اشتغال یا ادامه تحصیل زن، ایجاد محدودیت در ارتباطات فامیلی، ایجاد مداوم احساس درماندگی، از بین بردن کرامت انسانی و عزت نفس، ایجاد محدودیت در مهارت‌آموزی و مشارکت های اجتماعی هم از تحقیرها و خشونت های رایج در خانواده های ایرانی است که زنان را آزار می دهد.

تا زمانی که به زن به عنوان یک جنس دوم ، و تنها با دید و نگاه جنسیتی دیده شود و در تمامی مراحل اجتماع جداسازی جنسیتی در زیر حاکمیت و با پوشش قانونی انجام شود، محدودیت، تحقیر، تهدید و خشونت علیه زنان وجود خواهد داشت.

تنها در زیر سایه عدالت جنسیتی است که می توان به دموکراسی و برابری دست یافت، و به بهبود شرایط برای زنان ایران امیدوار شد.

گشت ارشاد ، تحقیر زنان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com