هجاریان مغز اصلاحات در باره آموزش زبان انگلیسی در مدارس ابتدایی صحبت کردند.جوانها آخه توی خیابانن آ , مخاطب بالای ده سال پیدا نکردن.
خاتمی با چشمی گریان از دوری هاشمی نوشت: خوب ممنوع العکسه ،نمیتونسته بره تو کوچه ، کسی هم که سرش درد نمیکنه این روزها کوچه خیابان نمیره.
جهانگیری معاون اول مبادله شده اصلاحات با مقامات در حصر هم چون با عجله آمده بود همان متن سخنرانی تا خورده درکت مناظره های ریاست جمهوری دوباره از جیبش درآمد.همان جریان دره و پیشرفت اقتصادوفساد اصولگرفتگی را در بهت حاضران و سر و صدای بیرون دوباره خواند.
اتفاق خاصی هم امروز ,بجز دار زدن یک جوان در دستشویی زندان اوین و فایل تصویری خبرگان رهبری و تومور آلمانی آقای هاشمی شاهرودی وگیر بیخودی سبزهای آن ولایت نیفتاده بود .خوب از آنجا که هر گردی گردو نمیشه هر سبزی هم همیشه سبز نمیمونه .

شبح تاریکی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)