آیا می‌توان همزمان همجنس‌گرا و همجنس‌گراستیز بود؟
جواب به این سوال متاسفانه مثبت است. صرف اینکه شخصی همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا است دلیل نمی‌شود که آن‌ها دچار همجنس‌گراستیزی و دوجنس‌گراستیزی نباشند.
به چنین حالتی هموفوبیای درونی گفته می‌شود و زمانی رخ می‌دهد که یک فرد همجنس‌گرا، همجنس‌گرایی را بد بداند. افراد دچار هموفوبیای درونی ممکن است به دلایل زیادی با همجنس‌گرایی مشکل داشته باشند مثل وجود باورهای شخصی، مذهبی یا خانوادگی که برضد همجنس‌گرایی هستند یا ترس طرد شدن از خانواده و جامعه.
این افراد ممکن است برای هیچکس برون‌آیی نکرده باشند و حتی هنوز خود با هویتشان دچار تضاد و درگیری درونی باشند یا برعکس کاملا به عنوان یک فرد همجنس‌گرا شناخته شده باشند.
آنها حتی ممکن است گرایش جنسی خودشان را نپذیرند و تمام تلاش خود را برای تغییر انجام دهند مثل ازدواج با یک فرد غیرهمجنس، سرکوب امیال شخصی و حتی ستیز آشکار با همجنس‌گرایان و فعالیت علیه آنها! و یا ممکن است خود به عنوان یک فرد همجنس‌گرا دارای شریک عاطفی همجنس باشند اما مخالف برابری حقوق همجنس‌گرایان با دیگر افراد جامعه باشند!

برای مثال دولچه و گابانا یک برند بسیار معروف ایتالیایی است که دومینیکو دولچه و استفانو گابانا دو مرد گی، موسسان این برند شناخته شده هستند. دولچه و گابانا که چندین سال نیز شریک زندگی یکدیگر بودند، هردو مخالفت ازدواج همجنس‌گرایان و استفاده از لقاح مصنوعی برای بچه‌دار شدن افراد همجنس‌گرا هستند.
دولچه در مصاحبه‌ای فرزندان حاصل از لقاح آزمایشگاهی را مصنوعی و شیمیایی خوانده بود که باعث واکنش شدید التون جان شد. (التون جان فعال حقوق اقلیت‌های جنسی به همراه شوهر خود دو فرزند دارند که از طریق لقاح مصنوعی بدنیا آمده‌اند).

مثال دولچه و گابا را بیان کردیم تا نشان دهیم که هموفوبیای درونی فقط در بین افراد همجنس‌گرایی که گرایش جنسی خود را قبول ندارند، وجود ندارد. بلکه شما می‌توانید همجنس‌گرا باشید، شریک زندگی همجنس داشته باشید و هنوز خود و دیگر همجنس‌گرایان را بیمار یا منحرف یا شهروندان درجه دو بدانید.

هموفوبیای درونی اول به خود فرد مبتلا آسیب می‌رساند زیرا وی همواره احساس گناه می‌کند و دچار تضاد درونی بین باورها، نیازها و خواسته‌هایش است و حتی ممکن است با ایجاد یک زندگی دوگانه به دلیل فشار روحی ناشی از مخفی‌کاری و سرکوب شدید خود، دچار افسردگی و دیگر مشکلات سلامت روان شود و در درجه بعد این هموفوبیای درونی به دیگران ضربه می‌زند، بخصوص اگر این افراد قدرت وضع قوانین ضدهمجنس‌گرایانه را دارا باشند.
برای مثال تاکنون ۱۶ مورد روابط همجنس‌گرایانه فعالان آمریکایی ضدحقوق همجنس‌گرایان فاش شده است. این فعالان که خود علیه اقلیت‌های جنسی فعالیت می‌کردند دارای روابط جنسی و عاطفی با همجنس خود بودند.
هوفوبیای درونی قابل درمان است اما تا وقتیکه فرد دچار هموفوبیای درونی، در درجه اول داشتن این مشکل را قبول نکند، نمی‌توان به او هیچ کمکی کرد. فرد ابتدا باید بپذیرد که مسئله‌ای وجود دارد که نیازمند رسیدگی و بررسی است و سپس برای حل این مسئله اقدام کند.

راه‌های ارتباط با ما:
پیامک در تلگرام
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیس بوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)