درباره پدیده‌ای حرف می‌زنیم که می‌توان گفت همه زنان ن را تجربه کرده‌اند. دایره شمول آن آنقدر وسیع است که هر روز خبری از آن شنیده و منتشر می‌شود. آزار جنسی در خیابان: متلک و دستمالی و الفاظ زننده، آزار جنسی در محل کار: در پارلمان کشورهای پیشرفته، از سوی رییس جمهوری‌ها و مقامات ارشد، بازیگران و کارگردان‌های مشهور و در پستوی خانه‌ها: از سوی پدر و برادر و همسر و اعضای فامیل.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)