عكس هاي يك جفت شير نر در ميان آنچه به نظر مي رسد حين ارتكاب جرم در يك منطقه حفاظت شده در كنيا است بر روي اينترنت مانند ويروسي پخش شد و همه براي اين زوج شاد نشدند. ازيكيال موچوا، مدير اجرايي شورای طبقه بندی فیلم کنیا پيش از اينكه بگويد او اين حيوان هاي همجنسگراي ديوانه را در قرنطينه نگه خواهد داشت بطوري كه او بتواند رفتارشان را بررسي كند، آنها را متهم كرد كه تحت مالكيت شيطان قرار دارند.

گذشته از اين، موچوا كه اين هفته بر تصميم شورای فیلم کنیا مبنی بر ممنوعیت نمايش اندي ماك از شبكه ديسني که يك داستان مقاربت جنسي در رابطه با يك زوج  همجنسگرا را به تصوير مي كشد، حمایت کرد. او همچنين گفت كه اين شيرها احتمالا اين رفتار را از انسان ها ياد گرفتند.

او به خبر نايروبي گفت :”اين حيوان ها نياز به مشاوره دارند، زيرا آنها تحت تاثير مردان  همجنسگرايي قرار گرفتند كه به پارك ملي رفته اند و رفتار بدي داشتند.”

گفته هاي موچوا در پاسخ به يك سري از عكس هاي پال گلدشتاين، عكاسي است كه از يك شيرنر در حالي عكس گرفت كه در حال سوار شدن بر شير نر ديگري در منطقه حفاظت شده ماساي مارا در كنيا بود.

موچوا كه  همجنسگراستيزي عميقش را در نگراني براي انتشار عكس و آينده شيرها مخفي مي كند، گفت :”كجاي كره ي زمين شنيده ايد كه چيزي شبيه به اين در حال روي دادن باشد. روحيه هاي شيطاني كه بر انسان تحميل مي شود به نظر مي رسد كه در حال حاضر حيوان ها را گرفتار كرده است.”

“به اين دليل است كه من اين شيرهاي همجنسگراي ديوانه را قرنطينه و جدا خواهم كرد، رفتارشان را بررسي خواهم كرد زيرا طبيعي نيست.

حتي ايده ي رابطه جنسي در بين حيوان ها نيز براي توليد مثل است. دو شير نر نمي توانند توليد مثل كنند و بنابراين ما گونه هاي شير را از دست خواهيم داد.”

موچوا ابتداي اين هفته رنگ واقعي اش را نشان داد و از تصميم شوراي فيلم كنيا در ممنوعيت نمايش تلويزيوني اندي ماك دفاع كرد و گفت :”هنگامي كه حرف از حفاظت كودكان در مقابل محتواي بد و نامناسب است، ما مصمم و ناعذرخواهانه هستيم، محتواي همجنسگرا در كنيا به روي آنتن نخواهد رفت.”

كنيا قوانين عليه روابط همجنس را محدود كرده است و هيچ حفاظتي در مقابل  تبعيض ندارد و تقريبا ٦٠٠ فرد همجنسگرا را بين سال هاي ٢٠١٠ و ٢٠١٤ تحت تعقيب قرار داده است. ظاهرا اين كشور هيچ سياست صبر و تحملي درباره شيرهاي  همجنس كه علاقه به يكديگر دارند، ندارد.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي و ارسلان

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)