کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر برگزار می‌کند:

موضوع:

“تئوری موج‌های بلند سرمایه‌داری و وضعیت کنونی “

 – آیا سرمایه‌داری به بن بست رسیده است؟

 

سخنران : بهروز فراهانی،  فعال جنبش کارگری – سوسیالیستی عضو

” همبستگی سوسیالیستی با جنبش کارگری – فرانسه “

 

زمان: شنبه ۲۹ ماه مه 

ساعت ۱۹  به وقت اروپای مرکزی، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران

در اتاق  Zoom

کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر

 

https://us02web.zoom.us/j/82840050771?pwd=MFRhWHJGL3dVazFudm0ya3MzZk10UT09

 

Meeting-ID: 828 4005 0771

Kenncode: 347141

 

 

پخش از فیسبوک 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024513930723

 

مقاله سخنران در همین زمینه:

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/02/class-struggle-and-taylorism-1.pdf

 

https://naghdcom.files.wordpress.com/2021/04/class-struggle-and-taylorism-2.pdf

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)