سایت خبری سغدنیوز در تاجیکستان تصاوری از وضعیت مدرسه میانه شماره ۴۹، در روستای پدرود، در ناهیه پنجکنت، ولایت سغد در تاجیکستان منتشر کرده است که باعث شوک و نگرانی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است.

آقای وزیر چشمانت را باز کن!

محمد رزاقف، یکی از معلمان این مدرسه می‌گوید که به خاطر نبود اتاق درسی، دانشاموزان کلاس‌های یکم، دوم، سوم و چهارم در یک اتاق می‌خوانند. اتاقی درسی که در این ویدیو می‌بینید.
در این گزارش که با زبان روسی نوشته شده است، می‌خوانیم که هدف از تهیه آن جلب کردن دقت وزارت فرهنگ و معارف کشور است تا هر چه زودتر رسیدگی کنند و اقدامی برای بهبود دادن شرایط تحصیل کودکان و نورسان ولایت پنجکنت انجام دهند.
ولایت پنجکنت با این که از قدیمی‌تریم بخش کشور تاجیکستان است، اما با دلیل دوری راه و کنده بودن ارتباط‌ با مرکز، از شرایطی که شهروندان ولایات خجند و درواز و عینی برخوردار هستند محرومند.
پنجکنت زادگاه بسیاری از بزرگان ادبیات فارسی است. به ویژه ابو عبدالله رودکی، سردفتر ادبیات فارسی زاده این محل است.

عنوان این گزارش است: “آقای وزیر! چشمانت را باز کن!”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)