“مجمع فححاشه […] “حرف نخست نام یک شمار چهره های به اصطلاح اپوزیسیون است. برای نمونه؛
م یعنی سید حمیدرضا موسوی نژاد و ج سیدمهدی جلالی و ع علی علیزاده و …و نیز به چند گزینه مهم دیگر می پردازد، مانند:
اشتباهی که همه (بدون یک استثنا) در پیوند تعریف و آماج تصوف و صوفی در پروژه ری استارت و …داشتند

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com