دربیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم
سرزنشها گرکند خار مغیلان غم مخور
مدت زمانی است عده ای کوته فکر, نابالغ از لحاظ تفکر دچار درد جانسوز حسادت شده و مبادرت به اقداماتی ناشایست وعناوینی که نشانگر ادبیات جمهوری اسلامیست بر ما روا داشته اند و آنقدر زشت است که حتی بمورد کوچکی از این عملکرد نمیتوان اشاره ای داشت. برای اثبات عرایضم در زمینه حسادت این کوچک مغزان بایستی عرض کنم مرا تهدید کرده اند که اگر فعالیت های اجتماعی-فرهنگی و سیاسیم را تداوم دهم و کناره گیری نکنم همواره باترور شخصیتی بگونه های مختلف مواجه خواهم شد.
تلاشهای من دو سه روز و چندین ماهه در زمینه های عرض شده نیست بلکه حدود بیست و پنج سال است با تمامی سنگلاخها روبرو شدم وبا هموار نمودن جاده مبارزه پیش رفته و میروم سرانجام در جایی ایستاده ام که شما با رفتارهای زشت و اعمال ضد انسانی خویش ارزشهای والای جایگاه فعالیتهایم را که صرفا وظیفه ای بر وطنم میدانم را بثبوت میرسانید. بشما پیشنهاد میکنم از این لجن پراکنی های بی اساس و زبونانه پرهیز کنید و بقول عالیجناب حافظ:
زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست
در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست
جای بسی تاسف است که درمیان این افراد بانویی است که در این تلاشها دست دارد. فراموش نکنید درب توبه همیشه باز است بدین حقیقت روی آورید تا دچار ندامت بدون بازگشت نشوید. و اما فعالیتهایی که باعت این ترورهای شخصیتی شده:
– مسئولیت سازمان زنان پارسی.
– رادیو آزادگان سوئد
– تلویزیون و کیهان سوئد
– سازمان حامیان دختران فراری
– شبکه زنان در استان محل زندگی
– جنبش زنان پیشاهنگ ایران
– برنامه گذار در رادیو صدای ایران در آمریکا
– برنامه گذار در رادیو نارمک در گوتمبرگ
و بالاخره تلویزیون جنبش زنان پیشاهنگ ایرانی ,که رادیو آزادگان سوئد دارای تقدیرنانه از پارلمان سوئد میباشد.
با احترام شکوه ارشادی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)