باید در اسپانیا باشید تا التهابی که این کشور را همین امروز فرا گرفته، دریابید. آیا کتالونیا تا سه ساعت دیگر اعلام استقلال می کند؟

تا کنون کارشان خواباندن شتر جدا سری خواهی (تجزیه) بر در خانه های دیگران بود. هنوز هم هست. ولی اینک آن شتر بر در خانه های خودشان هم نشستن گرفته است. تا کنون کار اروپایی ها این بود که در سرزمین های دیگر مرزگذاری ساخته گی کرده و دست به ملت سازی های ساخته گی می زدند. هنوز هم می کنند. ولی اینک همان رنجی را که بیش از چند سده بر دیگر مردمان جهان زورخور ساخته اند، به سراغ خودشان آمده. انتظار می رود در ساعت شش شامگاه امروز به هنگام بارسالونا، “کارلس پوژه مانی کازه ماژو”، رییس دولت خودگردان کتالونیا، در مجلس نماینده گان این کشور اعلام استقلال از اسپانیا بنماید.

در یک شنبه ی هفته ی پیش که مردم کتالونیا برای یک همه پرسی به پای صندوق های رای رفتند، جوانان کتالونیایی به یک آینده ی دیگر می اندیشیدند و اشگ های شادی بر چشم های پیر مردان و پیرزنان کتالونیایی نشستن گرفت. اشگ های یادآوری ی دوران دیکتاتوری ی فرانکو که آن یادها برای پیران کتالونیایی آسان نیست.

در یک شنبه ی هفته ی گذشته، نیروی شهربانی و امنیتی اسپانیا همه ی کوشش خود را برای جلوگیری از همه پرسی به کار برد ولی نتوانست. اکنون سرمایه داران و بانک های اروپایی به میدان آمده اند تا با هراس افکنی و ترساندن مردم از حق مردم کتالونیا برای “یک ملت” نامیدن خود جلوگیری کنند. در اسپانیا کالاهای کتالونیایی مهر تحریم را از سوی مردم خورده اند. بسیاری از بنگاه های بازرگانی یا به زبان آخوندهای تازه چند واژه ی انگلیسی آموخته ی خودمان: هُلدینگ ها!!، در کار انتقال دفترها و مرکزهای خود از کتالونیا شده اند. شماری از بنگاه های مالی و بازرگانی ی اسپانیایی پیشاپیش دفترهایشان از کتالونیا بیرون برده اند. اینکه دولت اسپانیا برای دامن زدن به بیکاری در کتالونیا و از این راه زیر فشار نهادن این کشور دست به بستن سازمان ها و بنگاه های دولتی اسپانیا در کتالونیا می زند، کاری است از روی بیخردی. زیرا نادانسته با این کار خویش استقلال کتالونیا را پذیرفته است.

اینک بسیاری از شرکت های خارجی از این می ترسند که از این پس باید هم به دولت کتالونیا و هم به دولت اسپانیا مالیات بپردازند. کتالونیا روزهای سختی را در پیش دارد. بردبار و شکیبا باش ای کتالونیا! این روزهای سخت را تاب بیاور، کتالونیا!

پ. مهرکوهی

دهم اکتبر ۲۰۱۷

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com