می پرسد : آقا ! شما میدانی « گی روف » یعنی چه؟
میگوییم : گی روف؟ گی روف دیگر چیست؟ نکند نام سفیر جدید روسیه باشد؟
میگوید : ای آقا ! شما هم انگار از عالم و آدم بی خبری ها!
میگوییم : نه آقا ! شما هم ما را دستکم گرفته اید ها ! ما خودمان یکپا «کعب الاحبار » هستیم ! چندان هم از امورات دنیابی خبر نیستم. مثلا میدانیم که پیراهن چاک چاک حضرت سید الشهدا در صحرای کربلا پیدا شده و حالادر دست طالبانی هاست ! میدانیم پارسال هم نیزه شکسته ابا عبدالله الحسین در دشت کربلا پیدا شده بود که شیعیان مرتضی علی کم مانده بود همان نیزه را توی هر چه نابدتر خودشان فروکنند . همین امروز هم‌پیراهن حضرت آدم در عربستان پیدا شده که سه تا هم دکمه دارد !
خب حالا بفرما ببینیم این « گیروف» حضرتعالی کیست و چه مقام ارجمندی دارد .
میگوید : میدانی آقا جان ! وقتی بلبل پنج تا تخم میگذارد از پنج تا تخمی که گذاشته چهارتایش بلبل میشود و پنجمی میشود گی روف ! گی روف یعنی گه پاک کن . یعنی پاک کننده گه!
گی روف یعنی پرنده ای که کارش فقط و فقط پاک‌کردن گه بلبلان است
نه آوازی میخواند . نه چهچه ای میزند و نه قربان صدقه گلی میرود . فی الواقع رفتگر آشیانه بلبلان است . او را میگویند گی روف!
میگویم : خب! حالامنظور حضرتعالی چیست؟ مارا چیکار به گی روف ها ؟
میگوید : هیچی آقا ! فقط میخواستیم بگوییم این وزیران و وکیلان و سرداران و امامان جمعه و استانداران و دالانداران مملکت ما همان گی روف ها هستند که حالا از بخت بدمان بر گرده ما سوار شده و فرمانروایی میفرمایند .عرض دیگری هم نداشتیم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)