یکی از وظایف و عملکردهای برخی رسانه‌ها عبارت است از خط‌دهی به افکار عمومی و انحراف آنها از اعتراض‌ها و مطالبات پرخطر به سمت مطالبات بی‌خطر یا کم‌خطر. بهتر آن است که نیروی جنبش‌های اجتماعی و خواست‌های عمومی بجای توجه و تمرکز بر مطالبات اصولی و پرخطری همچون: حقوق اولیه انسانی، شکاف‌ گسترده طبقاتی، مطالبات کارگری و سندیکایی، و ظلم و بی‌عدالتی، منحرف شود به سوی مطالبات درجه دوم و کم‌خطری همچون: ورود زنان به استادیوم، نجات یوزپلنگ‌ها، نیازهای همجنس‌بازان، لغو کنسرت‌ها، ادعای تخریب آثار باستانی، رفع حصر، و امثال اینها.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)