مرد پیر یا جوانی که صد تا دویست کیلوگرم بار را بر دوش می‌گیرد و ده‌ها کیلومتر گردنه‌های سخت و صعب و سرد کوهستان‌های شلیم‌جاران و چمچاراو و دالانی و دالاهو را در می‌نوردد تا ابتدایی‌ترین نیازمندی‌های خانواده‌‌اش را تأمین کند، خود قربانی جامعه طبقاتی فاسد و رو به انحطاط است. دست جوان را بگیرید و نه آنکه او را بکشید. رنج انسان را نمی‌توان با شلیک کردن التیام بخشید. مرزهای «مقدسی» که استعمارگران در قرن نوزدهم کشیده‌اند، از میان کشورها و دولت‌ها می‌گذرد و نه از میان شرف و انسانیت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)