در کودکی به شما هم می‌گفتند که «با غذایت بازی نکن!»؟ به شما هم می‌گفتند که خوب نیست این قدر به غذا خیره بشوی، بخور تا ته و چیزی باقی نماند؟ به من می‌گفتند یا مادر یا مادربزرگم هر بار مرا می‌دیدند که دست به غذا نبرده‌ام بلکه به آن خیره شده‌ام و حتی با آن بازی می‌کنم.

در غذا و بخار آن نقش‌ها و بازتاب تصویرهایی را می‌دیدم که همیشه شبیه چیزهایی بود که در اطراف و یا در فیلم‌ها دیده بودم و همین! اما قدرت تخیل انسان‌ها متفاوت است و چه خوب اگر این توانایی را محدود نکنیم و اجازه دهیم که از کودکی و کوچکی رشد کند. شاید هم نتیجه آن هنر بلند و چهان‌شمول باشد.

اینها را می‌نویسم که مقدمه‌ای باشد در اهمیت هنر ادگر ارتیس، هنرمند ارمنی که مدتی‌ست شهرت او جهانی شده تصاویر خلق کرده او با استفاده از غذا، میوه و هر اجناس روزمره که دم دستش قرار گرفته.

گالری عکس از نقاشی‌های خارج از چارچوب ادگار ارتیس:صفحه فیسبوکی این هنرمند
با کیفیت بهتر در د. میلک  ببینید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)