مروفایتی: بنا بر گزارش ارسالی به سازمان حققوق بشر کوردستان- روژهلات از سوی فعالین عرب الاحواز، اداره اطلاعات احواز از روز یکشنبه تا امروز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی، بیش از ۲۰ تن از فعالان عرب احوازی را احضار و یک تن از زندانیان سابق بنام عبدالله چلداوى را بازداشت کرده و تا کنون از سرنوشت او هیچ خبرى در دست نیست.

منابع محلى مى گویند: “کلیه احضار شدگان در ستاد خبرى اداره اطلاعات واقع در امانیه شهر احواز بدلیل راه انداختن کمپین در فضاى مجازى براى دعوت مردم جهت شرکت در مراسم عید قربان مورد بازجوئى قرار گرفته اند و از آنها خواسته شده که هیچ گونه مراسمى را اجراء نکنند وحق اقامه نماز عید قربان بغیر از أماکن تعیین شده را ندارند.”

این افراد بعد از أخذ تعهد کتبى از آنها و مصادره ۱۰ هزار کارت تبریک عید قربان به زبان عربى آزاد شدند،بجز عبدالله چلداوى که توسط اداره اطلاعات بازداشت شد. عبدالله چلداوى از اهالى کوى علوى( حی الثوره) شهر احواز و از زندانیان سابق و متأهل و داراى ۴ فرزند مى باشد. عبدالله چلداوى بدلیل فعالیتهاى سیاسى و فرهنگى براى چندین بار سابقه حبس دارد.

این منبع افزود: کلیه احضار شدگان فعالان فرهنگى مستقل یا اعضاى مؤسسه الهلال، مؤسسه معلمان عرب و مؤسسه فنون و یا فعالان مذهبى وغیره مى باشند که مأموران اداره اطلاعات فعالیت این مؤسسه هاى فرهنگى و مدنى را غیر قانونى مى دانند.

اسامى بعضى از احضار شدگان به شرح زیر است:

بازداشت شدگان روز روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی:

١-خسرو ساعدی (فعال مستقل)
٢-احمد دغاغله (موسسه الهلال)
٣-مرتضى نیسی(فعال مستقل)
۴-صالح منابی (فعال مستقل)
۵-عبدالله ساعدى ابو طه(مسؤل
وبسایت انا المثقف)
۶-عبدالله چلداوى( فعال مستقل)
روز دوشنبه :
۶-فهدحمادی (فعال مستقل)
٧-عزیز کنانی (موسسه فنون)
٨-نبی نیسی( موسسه معلم)
٩- هادى صابئى(فعال مستقل از شهروندان صابئى )

بازداشت شدگان روز سه شنبهو ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی:

١٠-مهدى کروشات( فعال در کمپین مردمى علیه دخانیات)
١١-عدنان بیانات (فعال مستقل)
١٢-عباس سوارى (فعال مستقل)
١٣-محسن سوارى(فعال مستقل)
١۴-یعقوب حیدری(فعال مستقل)
١۵-باسم بدوی(فعال مستقل)
١۶-مسعود حردانی (فعال مستقل)
١٧-علی دحیمی (فعال مستقل)
١٨-سعید تمیمی(فعال مستقل)
١٩-یاسین باوی(فعال مستقل)
٢٠-فرید عنافجه (فعال مستقل)
٢١-سعید الخضری(فعال مستقل)
٢٢-وسام قادر شرفه(فعال مستقل)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)