مروفایتی: بنا بر گزارش ارسالی به سازمان حققوق بشر کوردستان- روژهلات از سوی فعالین عرب الاحواز، اداره اطلاعات احواز از روز يكشنبه تا امروز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی، بيش از ۲۰ تن از فعالان عرب احوازی را احضار و يك تن از زندانيان سابق بنام عبدالله چلداوى را بازداشت كرده و تا كنون از سرنوشت او هيچ خبرى در دست نيست.

منابع محلى مى گويند: “كليه احضار شدگان در ستاد خبرى اداره اطلاعات واقع در امانيه شهر احواز بدليل راه انداختن كمپين در فضاى مجازى براى دعوت مردم جهت شركت در مراسم عيد قربان مورد بازجوئى قرار گرفته اند و از آنها خواسته شده كه هيچ گونه مراسمى را اجراء نكنند وحق اقامه نماز عيد قربان بغير از أماكن تعيين شده را ندارند.”

اين افراد بعد از أخذ تعهد كتبى از آنها و مصادره ۱۰ هزار كارت تبريك عيد قربان به زبان عربى آزاد شدند،بجز عبدالله چلداوى كه توسط اداره اطلاعات بازداشت شد. عبدالله چلداوى از اهالى كوى علوى( حي الثورة) شهر احواز و از زندانيان سابق و متأهل و داراى ۴ فرزند مى باشد. عبدالله چلداوى بدليل فعاليتهاى سياسى و فرهنگى براى چندين بار سابقه حبس دارد.

اين منبع افزود: كليه احضار شدگان فعالان فرهنگى مستقل يا اعضاى مؤسسه الهلال، مؤسسه معلمان عرب و مؤسسه فنون و يا فعالان مذهبى وغيره مى باشند كه مأموران اداره اطلاعات فعاليت اين مؤسسه هاى فرهنگى و مدنى را غير قانونى مى دانند.

اسامى بعضى از احضار شدگان به شرح زير است:

بازداشت شدگان روز روز يكشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی:

١-خسرو ساعدي (فعال مستقل)
٢-احمد دغاغله (موسسه الهلال)
٣-مرتضى نيسي(فعال مستقل)
٤-صالح منابي (فعال مستقل)
٥-عبدالله ساعدى ابو طه(مسؤل
وبسايت انا المثقف)
٦-عبدالله چلداوى( فعال مستقل)
روز دوشنبه :
٦-فهدحمادي (فعال مستقل)
٧-عزيز كناني (موسسه فنون)
٨-نبي نيسي( موسسه معلم)
٩- هادى صابئى(فعال مستقل از شهروندان صابئى )

بازداشت شدگان روز سه شنبهو ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی:

١٠-مهدى كروشات( فعال در كمپين مردمى عليه دخانيات)
١١-عدنان بيانات (فعال مستقل)
١٢-عباس سوارى (فعال مستقل)
١٣-محسن سوارى(فعال مستقل)
١٤-یعقوب حیدری(فعال مستقل)
١٥-باسم بدوی(فعال مستقل)
١٦-مسعود حردانی (فعال مستقل)
١٧-علی دحیمی (فعال مستقل)
١٨-سعید تمیمی(فعال مستقل)
١٩-یاسین باوی(فعال مستقل)
٢٠-فرید عنافجه (فعال مستقل)
٢١-سعید الخضري(فعال مستقل)
٢٢-وسام قادر شرفه(فعال مستقل)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)