کریستوفر وان در کرگت، مدرس تاریخ و مطالعات دینی در دانشگاه ماسی، به آنچه آموزه های مسلمان واقعا درباره همجنسگرایی می گوید نگاهی می اندازد.

نه کتاب انجیل و نه قرآن درباره همجنسگرایی چیز زیادی نگفته اند، و آنچه این دو کتاب می گویند، فقط به طور غیر مستقیم به بحث های معاصر درباره حقوق همجنسگرایان و ازدواج همجنس مربوط می شود. این دو کتاب مانند دانشمندان قانون و اخلاق پیش از مدرنیته، دگرجنسگرا هنجارانه فرض می شوند.

به عنوان یک برداشت، همجنسگرایی مساله ای است که اخیرا مطرح شده است، حتی اگر مدارک بسیار زیادی برای لذت همجنسگرایانه در گذشته وجود دارد، اما این لذت در شرایط مذهبی و دینی غیر قانونی است.

تورات و انجیل و سپس نویسندگان معمولا تنها به اعمال جنسی خاصی اشاره می کنند و مساله #گرایش_جنسی فردی را پیش نکشیدند و آن را ذکر نکردند.

به هر حال برای محافظه کاران مذهبی، هم مسلمان و هم مسیحی، رسوایی مرجع به فعالیتهای همجنس، کافی است تا گناه ذاتی شان را در هر موقعیتی اثبات کند.

مفسران بیشتر روشن فکر و آزادیخواه استدلال می کنند که محکومیت های تورات و انجیل برای روابط متکی بر عشق کاربردی ندارند.

همجنسگرایی در انجیل

لاویان اعلام می کند که برای یک مرد، زشت و نفرت انگیز است که با مرد دیگری مانند یک زن بخوابد و هر دو شریک باید اعدام شوند.

در مورد امکان اینکه یک شریک مورد اجبار قرار بگیرد، بحث نشده است : هر دو آلوده شدند.
به هر حال، این جرم به نظر می رسید که بدتر از دیگر جرم های سزاوار اعدام مانند خیانت و زنا نیست که در محتوای یکسان به آنها اشاره شده اند.

پاول آشکارا ممنوعیت فعالیت های همجنس بین مردان و بین زنان را به عنوان نقض قانون طبیعی به شمار آورد که برای حتی غیر یهودی ها شناخته شده است.

به نظر می رسد که او دیدگاههای معاصر را بازتاب کرده است که مردان باید از نظر میل جنسی جسور و زنان مطیع باشند، و اینکه فعالیت جنسی باید حداقل بطور بالقوه سبب زایش شود.

سدوم و گموراه

داستان سدوم برای یهودیان، مسیحیان و همانطور مسلمانان مرکز محکومیت سنتی همجنسگرایی مردانه است.

همانطور که در فصل ١٩ پیدایش آمده است، به هر حال این داستانی درباره عشق یا رابطه جنسی با رضایت بین مردان نیست : این داستان درباره تجاوز و نامهمان نوازی است.

مردم عادی که خارج از خانه ی لوط جمع می شوند لازم نیست که منحصرا مرد باشند. (جمع واژه عبری آناژیم می تواند شامل هر دو جنسیت مرد و زن باشد) و این متن می گوید که تمامی سنین حضور داشتند. (پیدایش ١٩:۴،١١)

هنگامی که جمعیت خواستار بازدیدکنندگان لوط می شوند، او دو دختر باکره اش را به جای آنها پیشنهاد می دهد. شاید او تجاوز به دخترانش را شر و گناه کمتری نسبت به تجاوز به میهمانانش در نظر می گیرد.

واقعیت اینکه این میهمانان مرد هستند تاکیدی نشده است. پس از اینکه بازدیدکنندگان او (فرشتگانی به شکل انسان) لوط و خانواده اش را نجات می دهند، خداوند باران آتش و گوگرد بر سر سدرم و گموراه و دیگر شهرهای مجاور نازل می کند.

در واقع او قبلا مصمم بود که تمامی این شهرها و ساکنانش، مرد و زن، جوان و پیر را مجازات کند، پیش از اینکه این فرشتگان از آنجا دیدار کنند و دست به تجاوز همجنسگرایی بزنند. (پیدایش ٣٣-١٨:١۶)

هنگامی که تباهی سدوم در دیگر بخش های انجیل به یاد آورده می شود، به همجنسگرایی اشاره ای نمی شود. هنوز علیرغم این زمینه گسترده تر، این داستان اغلب در درجه اول به عنوان محکومیت فعالیت همجنسگرایی به هر شکل تفسیر شده است.

در قرآن، لوط از کتاب پیدایش به نام پیامبر لوط تبدیل می شود. اصطلاح عربی برای همجنسگرایی و مقاربت جنسی به نام لواط تعبیر شده که مانند واژه سدومی در انجیل که از نام این شهر مشتق می شود، لواط نیز از نام این شهر در قرآن مشتق شده است.

همانطور که در پیدایش آمده است، به نظر می رسد که لوط با مردان سدوم درباره سازگاری نسبی سواستفاده از دخترانش مشاجره کرد.

با این حال اغلب اوقات، تایید بر محکومیت او به شهوت با مردان به جای زنان است.

در قرآن لوط میگوید : در واقع شما به جای زنان، به مردان با میل نزدیک می شوید. به عبارت دیگر شما یک فرد متجاوز هستید.

چشم اندازهای اسلامی سنتی

در حدیث (هزاران داستان که کلمه ها و اعمال پیامبر محمد و یارانش را گزارش می کنند که در اقتدار قابل مقایسه با خود قرآن هستند، در این حدیث ها بعضی حمایت ها از این مفهوم وجود دارند که جرم های اصلی سدوم بت پرستی و طمع بود.

اینها به نوبه ی خود سبب نامهمان نوازی و تجاوز به بازدیدکنددگان مرد شد.
با این وجود، حدیث به صراحت اعمال همجنسگرایی را محکوم می کند. قرآن (۴:١۶) خواستار مجازات نامشخص برای مردان گناهکار به فحشا با یکدیگر است، مگر اینکه توبه کنند.

در عین حال، پیامبر گمان می رود که اعلام نموده هر دو شریک فاعل و مفعول باید مورد مجازات برابر با زنا قرار بگیرند (رابطه جنسی دگرجنسگرای نامشروع، معمولا خیانت) یعنی اعدام با سنگسار.

مجموعه حدیث معتبر ابو دارود گزارشی از عبداله ابن عباس نقل می کند :

پیامبر (صلوات اله علیه) گفت :
اگر شما هر کس را یافتید که کاری مانند مردم لوط انجام داد، فردی که این کار را انجام می دهد و فردی که این کار بر او انجام شده را بکشید. (٣٨:۴۴۴٧)

این تردید وجود دارد که آیا هر آیه ای از قرآن به اعمال زنان همجنسگرا اشاره دارد، اگرچه محکومیت زنانی که مرتکب هرزگی می شوند، گاهی اوقات به همین شکل است. تعدادی حدیث به زنان علیه نگاه یا لمس یکدیگر هنگام برهنگی هشدار می دهند.

فقه سنتی اسلامی نقش های جنسیتی سختگیرانه ای را گرفته است. حسکفی، دانشمند مسلمان قرن ١٧ به صراحت “یک مرد” را به لیستش که در آن یک مرد نمی تواند قانونا با او ازدواج کند اضافه می کرد.

ازدواج در شرایط سلسله مراتبی مفهوم داشت، اما اگرچه یک مرد می توانست با زنان برده روابط جنسی داشته باشد، او این حق را با مردان برده نداشت.

دانشمندان پیش از مدرنیته که لیست جنایات و تجاوز را تهیه کردند، لواط و طبقزنی (مالش که مقاربت جنسی زنان همجنسگراست) را پس از زنا در آن شامل نمودند.

مجازات های تجویز شده برای اعمال همجنسگرایی بر طبق مسلک ها و افراد عالم دینی متفاوت است. در هر صورتی، دست یافتن به سطح مورد نیاز شهادت شاهد عینی در عمل دشوار است، مواجه شدن با همجنسگرایان، شامل فاحشه های مرد جوان، به نظر می رسد که در جامعه های اسلامی کاملا متداول باشد.
انگیزه ای کمتر یا بیشتر برای نگرانی اخلاقی به نسبت دیگر گونه های رابطه جنسی نامشروع وجود ندارد.

تفسیر دوباره سنت اسلامی

بدون در واقع تایید همجنسگرایی، بعضی مسلمانان در جامعه های غربی بین مذهب و پذیرشی که آنها درخواست کردند و پذیرشی که مردان همجنسگرا و زنان همجنسگرا درخواست کردند، یک توازی به رسمیت شناختند.

اشرف چودری، نخست وزیر مسلمان نیوزیلند (کسی که درک نکرد قرآن اصراری بر سنگسار همجنسگرایان ندارد) مشاهده کرد که اگر این قانون تبعیض علیه یک گروه اقلیت را در جامعه مان مجاز کند، پس همه ی اقلیت ها آسیب پذیر هستند.

بعضی مانند عبدالحکیم مراد فیلسوف کمبریج پذیرفته است که گرایش همجنسگرایی ممکن است ذاتی باشد، اما گفت که رابطه جنسی همجنسگرا را مجاز نمی کند.

از نظر سنتی اگر زمانی که از گناهان توبه شود، آن گناهان بخشیده می شود، اعلام به اینکه اعمال ممنوع گناه نیستند، به عنوان ارتداد یا حتی کفر در نظر گرفته می شوند.

مفسران مانند مهدی حسن پس از دست و پنجه نرم کردن دقیق با این مسائل، به این نتیجه رسیده است که در حالی که آنها اعمال همجنسگرایی را تایید نمی کنند، آنها نمی توانند از همجنسگراستیزی چشم پوشی کنند.

پیام مشابهی از طرف طارق رمضان، پروفسور مطالعات اسلامی معاصر در آکسفورد زمانی که او از نیوزیلند دیدار کرد، ارائه شد : مسلمانان و دیگران باید به یکدیگر احترام بگذارند، که شامل پذیرش این قانون است که ازدواج همجنسگرایان را مجاز می کند.

بطور کلی برای مسلمانان، مانند مسیحیان محافظه کار، فعالیت های همجنسگرایی گناه هستند. در کشورهای عمدتا مسلمان دشوار است که آشکارا همجنسگرای مرد یا همجنسگرای زن باشیم، اما در غرب حتی تعدادی امام همجنسگرا وجود دارد.

همچنین در آنجا گروه های حامی برای مسلمانان زن همجنسگرا و مرد همجنسگرا وجود دارد. نویسندگانی مانند اسکات کوگل (سراج الحق) تلاش می کنند که هویت اسلامی را با گرایش های جنسی دیگر وفق دهند. آنها مانند همتایان یهودی و مسیحی شان به دنبال معنای اصلی متون مقدس توسط نسل پدرسالار، و مفسرین دگرجنسگرا هستند.

آنها همچنین معتبر بودن حدیث خاصی را مورد سوال قرار می دهند – در روش سنتی با بررسی دقیق زنجیره های انتقال آن حدیث به زمان حال – و مشاجره های گذشته را درباره ازدواج موقت دوباره باز می کنند. این ازدواج موقت نیازی نیست که کوتاه مدت باشد و شاید یک چارچوب جایگزین برای زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی ارائه دهد.
همجنسگرایان مسیحی مرد و زن مجبور هستند که برای یک معیار شناخت در بین یاران مومن کار کنند، همتایان مسلمان آنها تازه در حال آغاز آن مبارزه هستند.
ترجمه تخصصی برای دارما و مارتیا: احسان پارسی و ارسلان

ما همه جا هستیم، آزاد و برابر:

‏‎فیس بوک ما:
‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia ‏‎
وب سایت ما:‏
‏‎‏http://dharmamartia.org
‏‎صفحه خبر وب سایت :
‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/#home
اینستاگرام ما:
‏dharma_martia
توییتر ما:
‏@DharmaMartia ‏‎
کانال تلگرام ما:
‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia
‏‎همکاران ما:
‏‎‏رسانه همیاری: ‏‎‏
‏http://media.hamyaari.ca
‏‎‏سایت خودنویس: ‏‎‏
‏www.Khodnevis.org
‏‎‏ فضای اختصاصی دارما و مارتیا در تریبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia
سایت پلنت ترنسجندر:
‏www.planettransgender.com ‏‎

منبع :

http://www.pinknews.co.uk/2016/06/23/homosexuality-and-islam-what-does-the-quran-actually-say-about-gay-people/?utm_source=PNFB&utm_content=JPM

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)