روژی کورد: بر اساس گزارش رسانه های داخلی ایران، وزارت آموزش و پرورش، جت جذب و استخدام معلمان به خصوص از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی که زیر مجموعه این وزارتخانه است، شرایط ویژه ای اعلام کرده است که با مخالفت و اعتراض فعالان سیاسی و مدنی ملیتهای غیرفارس در ایران روبرو شده است و از آن به تلاش برای حذف ملیتهای غیرفارس در سیستم آموزش و پرورش تعبیر شده است.

این شیوه‌نامه جدید به صورت جزئی در خصوص شرایط افرادی که در نظر دارند وارد آموزش و پرورش شوند به ویژه در حوزه بیماری‌ها به جزئیات اشاره داشته است که به نظر مدت زمان زیادی برای انجام چنین آزمایشاتی نیاز است و زمان برای آزمایش بیشتر از زمان برای آموزش مورد اهمیت قرار گرفته است.

در مورد ششم از بند ۹. اعصاب و روان (بیماری‌های روانپزشکی)، آمده است: “اختلالات تکلم و لکنت زبان در صورتی که علت روانی یا نورولوژیک داشته باشد (عدم استخدام برای حرفه معلمی ولی در امور اداری بلامانع است) و لهجه غلیظ و غیر قابل تغییری که مانع تلفظ برخی حروف فارسی مثل چ، گ، ژ، ق و … می‌شود، برای دوره ابتدایی و دروس ادبیات فارسی ممنوع و در دوره راهنمایی و دبیرستان صرفا دروس اختصاصی مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست و … و یا در امور اداری و دفتری بلامانع است.”

بر این اساس افرادی از ملیتهای عرب و آذری که خواستار ورود به سیستم آموزش و پرورش و استخدام به عنوان معلم باشند، به دلیل توانایی ضعیف در استعمال این حروف یا عدم توانائی جهت ادای آن به علت عدم وجود این حروف در الفبای زبان مادریشان، صلاحیت ورود و پذیرش را نخواهند داشت.

مسئله و مورد “لهجه غلظ” که در این بند به صراحت از آن تعریف نشده است نیز تمامی ملیتهای غیرفارس در ایران را دربر می گیرد.

هلمت معروفی
هلمت معروفی، معلم سابق و استاد دانشگاه که اینک به دلایل سیاسی و بنا بر فشارهای وزارت اطلاعات در یکی از کشورهای اروپایی مقیم می باشد، در این رابطه طی گفتگوئی به “روژی کورد” گفت: “تلاش برای حذف معلمین بومی و جایگزینی آن با معلمان دیگر که بیشترشان وابسته به نهادهای امنیتی می باشند، طی ۳۸ سال گذشته ادامه داشته است، با گسترش سطح سواد در بین ملیتهای غیرفارس طی چندین سال اخیر و به ویژه طی دو دهه گذشته، جمهوری اسلامی اکنون به طور مستقیم توانائی جلوگیری از استخدام آنها را علیرغم گزینش سخت مذهبی، نداشته است، لذا اکنون در کنار مسائل جدید گزینشی که البته بیشترشان مشروع و پسندیده می باشند، این بند را نیز قرار داده اند که الیته به نظر می رسد دیگر موارد پزشکی، مقدمه ای برای لحاظ کردن این بند می باشند و هدف اصلی اجرای همین بند است. هدف اصلی جلوگیری کامل از تکلم به زبان مادری در کلاسها در میان ملیتهای غیرفارس می باشد”.

مسئول سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات و فعال سابق صنفی معلمان در ادامه افزود: “داشتن لهجه برای ملیتهای غیرفارس و به ویژه ملیتهایی چون آذری و عرب که برخی از حروف ذاتا در الفبا و ساختار زبانی آنها وجود ندارد، به عنوان نقص محسوب نمی شود. مسئولان رژیم که به حذف و یا جلوگیری از جذب معلمین بومی و غیرفارس در سیستم آموزش و پرورش ایران می اندیشند، آیا از خود پرسیده اند که برای دانش آموزان این ملیتها و مشکلات زبانیشان در این باره چه طرح و راه چاره ای خواهند داشت؟ اینجاست که مسئولین رژیم ایران که اهداف نژادپرستانه خاص خود را مبتنی بر فارس محوری در سر می پرورانند، بجای اندیشه در تحقق و احقاق حقوق این ملیتها و صدور اجازه تدریس زبان مادریشان، به حذف کلی این ملیتها به ویژه از لحاظ زبانی می پردازند”.

معروفی در ادامه تأکید کرد: “این مسئله که تلاشی برای آسمیلاسیون کامل زبانی ملیتهای غیرفارس در ایران و البته ادامه سیاست رضاخانی است که از حدود سال ۱۳۰۱ برای آن برنامه ریزی شده است، می باشد، نمودی آشکار از نقض حقوق بشر و تلاش برای حذف ملی و نژادی محسوب شود، لذا می طلبد فعالین صنفی معلمان و نیز اولیای دانش آموزان و فعالین سیاسی به مخالفت آشکارا و علنی با آن در داخل و خارج بپردازند.”.

آنچه مشخص است و روزبروز نیز بیشتر نمود عینی پیدا می کند، وخیمتر شدن شرایط برای ملیتهای غیرفارس و نقض بیشتر و آشکارتر و همه جانبه تر حقوق این ملیتها از سوی پان فارسیستها و حکومت مرکزی ایران می باشد. این امر خود بیش از پیش، شعارهای بی بنیاد اصلاح طلبان را به زیر سوال می برد و ادعاهایشان را باطل می سازد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)