دو لایحه جدید در پاکستان ارائه شده است که به موجب آن‌ها محافظت‌های قانونی از افراد ترنسجندر به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.

این دو #لایحه تحت عناوین (محافظت از حقوق) “اشخاص ترنسجندر” و لایحه “متمم قانون جنایی (محافظت از حقوق) اشخاص ترنسجندر” در صورت تصویب از این اشخاص در برابر #تبعیضمحافظت کرده و اعمال خشونت و تبعیض علیه آنان را جرم معرفی می‌کند.

#قانون_اساسی پاکستان تبعیض بر اساس جنس بیولوژیک را منع کرده است و هدف از ارائه این دو لایحه تعمیم عدم تبعیض به #بیان_جنسیتی و #هویت_جنسیتی می‌باشد.

به گفته قمر نسیم کامیونیتی ترنسجندر در پاکستان همواره وجود داشته اما #جنبش محدود بوده است. نسیم به عنوان هماهنگ‌کننده برنامه‌های “رگ‌های آبی” (Blue Veins) برای توانمند کردن #زنان و افراد ترنس فعالیت می‌کند و عضو هیئت مشاور “اتحاد اقدام ترنس” (Trans Action Pakistan) است، گروهی که در جامعه محافظه‌کار پاکستان برای #حقوق_بشر و #حقوق_شهروندی افراد ترنس و پایان دادن به #ترنس‌فوبیا مبارزه می‌کند.

از زمان به رسمیت شناخته شدن جنسیت سوم در پاکستان تا امروز ده سال می‌گذرد. دو سال پیش یک گروه ضربت دولتی مامور شد تا افراد ترنس،‌ مدافعان آنان و سیاستمداران پاکستانی را برای بررسی و هدایت توجه و تمرکز کل کشور بر مسایل و مشکلات جامعه ترنسجندر در پاکستان یکجا جمع کند.

به گفته نسیم دولت در ابتدا هیچ گونه طرحی و برنامه‌ای برای به رسمیت شناخته جامعه ترنسجندر در این کشور نداشت.

حمایت از این لایحه در کشوری که همچنان تحت تاثیر قوانین دوران #استعماری بریتانیا هرگونه روابط همجنسگرایانه را جرم می‌انگارد حرکتی ستودنی است.

پیش از ورود انگلیسی‌ها، خواجه سرا ها (نام سنتی افراد دارای جنس سوم در پاکستان) جامعه‌ای سربلند بودند که از احترام و شان اجتماعی بسیاری برخوردار بودند. با ورود استعمارگران انگلیسی، قوانین جدیدی در پاکستان معرفی شد که این جامعه را مجرم و وجود آن‌ها را غیرقانونی می‌پنداشت.

فعالیت مدافعان حقوق ترنسجندر برای رسیدن به اینجا در دو مسیر صورت پذیرفته: اول #آموزش مردم پاکستان درباره واقعیت وجود هزاران فرد ترنسجندر و در سوی دیگر تلاش برای شناسایی و مبارزه با نابرابری‌ها و #خشونت گسترده علیه جامعه #ترنس.

به گفته نسیم این گروه از سال ۲۰۱۵ موارد خشونت علیه جامعه ترنسجندر را ثبت کرده است. نتیجه آن شناسایی ۴۹ مورد قتل و ۳۹۰ مورد اعمال خشونت علیه افراد ترنسجندر است. آماری که سبب شد قانون‌گذاران و سیاستمداران ونیز رسانه‌ها به خود تکانی بدهند.

به گفته صباحات ریزوی وکیل و مدافع حقوق ترنسجندر، تعدد اسامی و تعاریف در جامعه ترنسجندر#پاکستان می‌تواند منجر به عدم درک و سوءتفاهم درباره این جامعه و حتی درون این جامعه شود. او می‌گوید در غرب، کلماتی از قبیل #کوییر، #اینترسکس و #ترنس جندر وجود دارد، اما آن‌ها باید در استفاده از این کلمات مراقب باشند چرا که تعاریف زیادی از ترنسجندر پاکستان وجود دارد.

ریزوی باور دارد برای مبارزه حقوقی و جلوگیری از سردرگمی باید تمام این هویت‌های جنسیتی ذیل چتر قانونی ترنسجندر قرار بگیرند. به نظر می‌رسد لایحه جدید قابلیت پر کردن فاصله‌های بین تعاریف متعدد از ترنسجندر در این جامعه را داشته باشد.

منبع: واشنگتن بلید

با #شش‌رنگ در شبکه‌های اجتماعی همراه شوید:
🏳️‍🌈 https://t.me/Iran6Rang
🏳️‍🌈 https://www.facebook.com/6rang.Iran
🏳️‍🌈 https://www.instagram.com/6rangiran
🏳️‍🌈 https://www.youtube.com/user/6rangIran
🏳️‍🌈 https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/6rang-org‍

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com