روژی کورد: یک زندانی سیاسی بلوچ که به اتهام “همکاری با گروهک” سه سال پیش بازداشت شده بود تبرئه و آزاد شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، دوستین بلوچ زندانی سیاسی بلوچ که بیش از سه سال پیش به اتهام “همکاری با گروهک های معاند” بازداشت و برای اخذ اعتراف مورد شکنجه نیز قرار گرفته بود امروز شنبه ۲۸ مرداد ماه تبرئه و آزاد شد.

ماموران امنیتی دوستین بلوچ را برای اخذ اعتراف مورد “شکنجه” قرار داده اند که “مچ پای” وی بر اثر شکنجه های ماموران شکسته است.

وی ابتدای بازداشت چندین ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان نگهداری و مورد شکنجه قرار گرفته پس از آن به بند سه زندان مرکزی زاهدان منتقل شد که نهایتا امروز با تبرئه از اتهامات وارده آزاد شد.

دستگیریهای خودسرانه و بدون مدرک در جمهوری اسلامی در طور ۳۸ سال گذشته امری متداوم بوده است.

نهادهای امنیتی هیچگاه پس از روشن شدن بیگناهی فرد بازداشت شده، آماده پرداخت غرامت به وی نیز نمی باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)