حالا که دارد شب می‌شود،
من با تو می‌مانم.
آن‌چه که می‌توانم برای تو باشم،
به تو می‌دهم.

هرگز از من نپرس
از کجا یا به کجا-
عشق مرا بپذیر،
مرا به تمامی بپذیر!

یک شب
با من مهربان باش.
چرا من که فقط یک شب
با تو خواهم ماند.

شعر از ولفگانگ بورشرت، شاعر و نویسنده‌ی آلمانی (۱۹۲۱-۱۹۴۷)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)