می دانیم که برای پاک کردن آثار جنایت مربوط به فتوای هولناک خمینی در سال ۱۳۶۷، که منجر به کشتن حدود پنج هزار تن از زندانیان سیاسی  شد، اقداماتی در دستور کار است. پاک کردن اثر این جنایت و تخریب گورهای دسته جمعی و فردی در خاوران چند سال است که در جریان است، از سال  ۱۳۶۰ تاکنون جمهوری اسلامی همچنان به اذیت و آزار خانواده های خاوران ادامه می دهد.
کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را می توان با محاکمه های انگیزاسیون( تفتیش عقاید) قرون وسطی برابر دانست. در پی فتوای کینه توزانه خمینی و همدستانش موج مهیبی از قتل عام خونین زندانیان سیاسی که قبلا توسط همین محکمه های نمایشی،به تحمل حبس محکوم شده بودند و بسیاری از آنها حتی حکم زندانشان هم سپری شده بود، در سراسر کشور به راه افتاد. این لکه سیاه و شوم جنایت بر صفحات تاریک تاریخ جمهوری اسلامی ثبت و ماندگار شده است.
می دانیم که علیه این بیرحمی و دد منشی ضد انسانی، از همان ابتدا، مبارزه اعتراضی و حق جویانه انبوه خانواده های قربانیان، شکل گرفت  و رشد کرد. ایستادگی مادران خاوران، به دلیل خصلت فرا ایدئولوژیک مبارزاتی آنها برای دادخواهی از پشتیبانی گرایش های مختلف برخوردار بود.
با بهم پیوستن خانواده های جانباختگان دهه ۶۰، مادران خاوران، قتل های زنجیره ای، بازماندگان قربانیان خیزش های ۷۸ ، ۸۸، دیماه۹۶ و آبان ۹۸ ، بازماندگان و بستگان دردمند فاجعه شلیک به هواپیمای مسافربری پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین،جنبشی نیرومند با خواست دادخواهی متکی به مشارکت و همبستگی همه ایرانیان شکل گرفته است.
تا کنون نهاد های بین المللی مهمی از ناظران و مدافعان اجرای قوانین حقوق بشر، جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داده اند. اخیرا ، دادگاهی در استکهلم سوئد، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی یکی از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ را به حبس ابد محکوم کرده است. محکومیت یکی از عوامل اجرای فتوای خمینی  و ایجاد قتل عام تابستان۱۳۶۷ در آن دادگاه دارای صلاحیت قضایی جهانی، یک رویه قضایی را پایه گذاری کرده است.  

امسال  نیز، مانند سال‌های پیش بمناسبت سالگرد یادمان قتل عام زندانیان سیاسی، حضور  تک تک ما هرچند کوچک به همبستگی همگانی  با جنبش دادخواهی جان بیشتری می بخشد. مراسم یادمان امسال که در ۱۷ سپتامبر در پاریس برگزار می شود، فرصتی است برای با هم‌ بودن وبیان همبستگی دادخواهان برغم تنوع ،گوناگونی و رنگارنگی آنها و تلاشی است برای پیوند هر چه بیشتر زنجیره دادخواهی.
از اینرو از همه انسان‌های شریف و آزادیخواه، احزاب، سازمانها، گروه ها، تشکل‌ها ی سیاسی، حقوق بشری، ملی، مدنی ، اقلیت های اتنیکی و جنسی، زنان، کارگری و محیط زیستی دعوت میکنیم که در این مراسم شرکت کنند.
پس، دیدار ما به روز شنبه ۱۷ سپتامبر در مراسمی متعلق به همگی ما مردم ایران، منزل همبستگی با جنبش دادخواهی به آدرس زیر

L’espace Robespierre

۲, Rue Robespierre

۹۴۲۰۰ Ivry-sur-Seine

Métro :  Mairie d’Ivry  Ligne 7

دادخواهان خاوران

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)