آتنا دائمی فعال حقوق بشر زندانی با ارسال پیامی از بند زنان زندان اوین تهران به دفاع از پوشش اختیاری برای #زنان و برابری #همجنسگریان و تمام افراد فارغ از جنسیت،‌ نژاد و عقیده “در پیشگاه انسان” پرداخته است.

در گوشه‌ای از این متن آمده است:

✔️ «در آن جوامع مردسالار كه هم قانون گذار و هم مجريان آن مرد بودند،زنان مبارز تنها ماندند،از سوي هم جنسان خود نيز تحقير شدند،مخالفانشان آنها را جنس دوم ، ديگري،بيگانه،تصادف،اشتباه و…ناميدند اما ايستادند تا به آنچه كه بايد دست يابند، آگاهانه قدم در راه رسيدن به “زن آزاد”گذاشتند…»

وی در ادامه از میراث این زنان یعنی “آگاهی و مبارزه شجاعانه برای حق انسان” می‌نویسد و وظیفه امروز ما زنان ایران:

✔️ «… زنان ميبايست همچون مردان به عنوان انساني آزاد حق انتخاب آزادانه پوشش خود را داشته باشند،خواه اين پوشش چادر باشد و خواه بلوز و دامني ساده! برايمان شرايطي را فراهم كرده اند كه از حق و حقوق خود به دليل دغدغه ها و مشكلات روزمره غافل شده ايم و توان بودن در كنار يكديگر و متحدانه ايستادن براي خواستن مان را از ما گرفته اند تا به همين وضع پيش آمده عادت كنيم و دم بر نياوريم!زنان در روزگارشان در نسلهاي گذشته آمدند و براي”زن آزاد”بودن تلاش كردند و بي آنكه حتي طعم ازادي را چشيده باشند، رفتند اما چيزي كه براي نسلهاي بعد از خود برجاي گذاشتند،آگاهي بود و مبارزه شجاعانه براي حق انسان،حالا وظيفه ما زنان ايران است كه محكمتر از بيش نشان دهيم كه همه ما چه مرد و چه زن چه همجنس گرا چه سياه و چه سفيد، چه مسلمان و چه يهودي و مسيحي با هر گرايشي و عقيده اي ، همه ما در پيشگاه انسان با هم برابر هستيم و هيچ برتري نسبت به يكديگر نداريم…»

لینک پیام در صفحه اینستاگرام آتنا دائمی:

قسمت اول: https://goo.gl/rMquhc
قسمت دوم: https://goo.gl/3eLc1i

متن کامل پیام:

براي #چهارشنبه_هاي_سفيد،براي زنان و مردان سفيد پوش چهارشنبه ها،براي آزادي خواهان و برابري طلبان،در اعتصاب غذا بودم كه باخبر شدم براي حق حجاب اختياري قرار است چهارشنبه هامان سفيد باشد، در اين روزهاي سياه و نا امن ،در اين روزهايي كه اوقاتمان با شنيدن خبرهاي بازداشت عزيزان كرد و بلوچ و عرب به بهانه داعش، تلخ مى شود،در اين روزها كه برخي از مناطق كشور خون آلود است يك روز سفيد بودن كم اما در آن هنگام كه صحبت از حق خواهي و برابري طلبي و آزادي در ميان باشد،غنيمت است. قرن ها پيش زنان در سراسر دنيا براي احقاق حقوقشان،براي اثبات انسان و برابر با مرد بودنشان در تلاش بودند،پيش از ميلاد مسيح اغلب به صورت انفرادي و بعدها به صورت جمع هاي گسترده و بين المللي براي حق راي و كار براي ازدواج آزاد و براي پوسش اختياري و براي حضور در عرصه ي سياست وكليسا و…در نبرد با مرداني بودند كه هم داور بودند و هم طرف دعوا!
در آن جوامع مردسالار كه هم قانون گذار و هم مجريان آن مرد بودند،زنان مبارز تنها ماندند،از سوي هم جنسان خود نيز تحقير شدند،مخالفانشان آنها را جنس دوم ، ديگري،بيگانه،تصادف،اشتباه و…ناميدند اما ايستادند تا به آنچه كه بايد دست يابند، آگاهانه قدم در راه رسيدن به “زن آزاد”گذاشتند،هدفشان از ازدواج آزاد، بودن با هر مردي نبود بلكه ازدواج بر اساس منافع و مصالح را رَد مى كردند، منظورشان از”زن آزاد”ناديده گرفتن هرگونه اصول و تظاهر به بي بند و باري نبود،منظور برتري از مردان نبود بلكه تنها مي خواستند به حقوقي برابر با مردان دست يابند.حالا ما زنان ايران در اين قرن ٢١ به نسل ها پيش افول كرده ايم و ميبايست قدم در جاي پاي فعالان حقوق زن در حداقل ٤قرن پيش گذاريم و مسيري رفته را مجدداً طي كنيم، تا به حداقل حقوقمان دست يابيم، حالا ما هم به دليل حق خواهي مان مورد توهين و تحقير و خشونت قرار گرفته ايم،از گشت ارشاد و بازداشت و پرونده سازي و توقيف خودرو تا بيان اين موضوع از سوي برخي روشنفكران كه مسئله حجاب مسئله زنان ايران نيست!اري به راستي در برابر فقر و فحشا و ناامني شغلي و حتي جاني كه برايمان فراهم كرده اند، مسئله حجاب بي ارزش جلوه مي نمايد اما همين امر به خوبي گوياي حد ظلم و خشونت عليه زنان اين كشور مي باشد كه وقتي زنان از حداقل حق خود يعني انتخاب پوشش محروم هستند پس نميتوانند از حقوق ديگر كه به مراتب مهمتر نيز هستند برخوردار باشند!بحث پوشش اختياري در ايران،با شروع فصل گرما همچون هوا داغ ميشود! اما براي فعالان حقوق زنان و فعالان سياسي اين امر تنها مختص تابستان ودست و پاگير بودن حجاب نيست پوشش اختياري از آن جهت مورد بحث است كه زنان ميبايست همچون مردان به عنوان انساني آزاد حق انتخاب آزادانه پوشش خود را داشته باشند،خواه اين پوشش چادر باشد و خواه بلوز و دامني ساده! برايمان شرايطي را فراهم كرده اند كه از حق و حقوق خود به دليل دغدغه ها و مشكلات روزمره غافل شده ايم و توان بودن در كنار يكديگر و متحدانه ايستادن براي خواستن مان را از ما گرفته اند تا به همين وضع پيش آمده عادت كنيم و دم بر نياوريم!زنان در روزگارشان در نسلهاي گذشته آمدند و براي”زن آزاد”بودن تلاش كردند و بي آنكه حتي طعم ازادي را چشيده باشند، رفتند اما چيزي كه براي نسلهاي بعد از خود برجاي گذاشتند،آگاهي بود و مبارزه شجاعانه براي حق انسان،حالا وظيفه ما زنان ايران است كه محكمتر از بيش نشان دهيم كه همه ما چه مرد و چه زن چه همجنس گرا چه سياه و چه سفيد، چه مسلمان و چه يهودي و مسيحي با هر گرايشي و عقيده اي ، همه ما در پيشگاه انسان با هم برابر هستيم و هيچ برتري نسبت به يكديگر نداريم.
با شنيدن در مورد چهارشنبه هاي سفيد نور اميدي در دلم روشن شد، حس تحسينم را بر انگيخت، اما به راستي نميدانم چقدر براي اين حركت همدل و متحد هستيد، نميدانم چند نفر هستيد و تا كي و كجا قرار است اين حركت نمادين ادامه داشته باشد! نميدانم آيا ميشود وارد عمل شده و همه با هم مطالباتمان را آگاهانه و شجاعانه بخواهيم؟!من پشت ميله هاي زندان حبسم و سهمم از چهارشنبه ها ديدن مادراني ست كه به ملاقات فرزندان زير١٥ساله شان ميروند، اكثراً مادر دختراني خردسال و نوجوانند و الگوي ازادي خواهي براي دختركانشان!
سهم من از چهارشنبه ها و روزها و شبهاي ديگرم محروميت است و ديوارهاي بلند و درهاي بزرگ و قفل شده اما با اين حال آزادم!يا حداقل با اينكه در زندانم احساس ازادي ميكنم چرا كه مي خواهم و تلاش ميكنم براي منافعم تا برده ظلم نباشم!من پشت اين درهاي بسته از ديدن سپيدي شما محرومم اما از همينجا ، از زندان اوين، از پشت ديوارهاي بلند و از پشت همين درهاي متعدد بسته با شما اعلام همبستگي و هم دلي ميكنم و ميگويم من هم با شما هستم، از شما ميخواهم اجازه ندهيد هيچ چيزي شما را از ادامه اين حركت دلسرد كند حتي اگر بدانيد روزي همچون من و ديگر ازادي خواهان گرفتار ظلم و زندان خواهيد شد!
به اميد روزهاي سپيد
آتنا دائمي
با #شش‌رنگ در شبکه‌های اجتماعی همراه شوید:
🏳️‍🌈https://t.me/Iran6Rang
🏳️‍🌈https://www.facebook.com/6rang.Iran
🏳️‍🌈https://www.instagram.com/6rangiran
🏳️‍🌈https://www.youtube.com/user/6rangIran
🏳️‍🌈https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/6rang-org

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)