در این شماره مجله حقوق ما به چالش‌های نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها پرداخته‌ایم.

سردبیر این شماره: نعیمه دوستدار

همکاران: امید رضایی، معین خزائلی، مریم دهکردی

کارشناس حقوقی: محمد اولیایی فرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)