به بهانه سالگرد سلاخی شدن بی شرمانه و ستمگرانه رژیم ج .ا بر یکی از انسانهای آزاده و شریف میهن مان(دکتر فریدون فرخزاد)هر کدام ما خوب است، سوای کارهای دیگر ۲۰۰ یا سیصد متر در کشوری که زندگی می کنیم(که تروری رژیم جا انجام داده)پیاده روی نمادین داشته باشیم.
بنده کمترین، در سالگردش،چهل کیلومتر از کلن تا بن آلمان( جایی که این فیلسوف، اندیشمند، شاعر و هنرمند کم مانند نه تنها کشورمان، که جهان را دریدند و سلاخی اش کردند) پیاده روی با پخش بروشورهایی در راهپیمایی تنهایم خواهم داشت، و به همگان و بویژه رژیم ج.ا ،از مزدوران و نیروهای خارجی که اجیر کرده، تا سپاه قدس و حزب الله اش و رسانه هایی، یادآور شوم چرا این فیلسوف، هنرمند، و انسان میهن دوست و آزادیخواه کشورمان، دکتر فرخزاد و دیگران در کشورهای دیگر باید کشته شوند؟و در اندازه توانم ،کاری کوچک خواهم کرد،تا جوانان ایران بخواب نروند و به بی خیالی گرفتار نشوندبدون حزب و گروه .تنها می روم.از شما نمی خواهم ۴۰ کیلومتر ولی ۲۰۰ یا سیصد متر جنبش و حرکت نمادین داشته باشید.(شانزده امرداد ۷ اگوست ۲۰۱۷ )رژیم جا ، نمی خواهد،جوانان بدانند که او به معنای راستین “فیلسوف”بوده و درسش را خوانده، و همیشه واژه و عنوان “دکتر” را برای دکترفریدون فرخزاد بکار ببریم ( شریعتی، آخوند کراوتی را دکتر جا می زنند، و حسن روحانی را ولی این فیلسوف را جوانان ما تنها، یک شو من می شناسند، )
https://www.facebook.com/poura20

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)