حملات هوائی شدید طیاره های ارتش در کوهستانات فاریاب طالبان را در یک شبانه روز گذشته زمین گیر کرده است
نقیب الله فایق عضو پیشین مجلس نماینده گان در صفحهٌ فیس بوک اش حملات هوائی ارتش را موفق خوانده و میگوید که حملات هوائی ارتش همانند حملات ۲۰۰۱ در ولسوالی کوهستانات فاریاب باموفقیت انجام شده است و چنان طالبان تلفات داده اند که تعدادی اندک آنها زنده مانده اند و از این ولسوالی فرار کرده اند..
فائق نوشته است که بعد از یازده سپتمبر هر موتر سیمرغ طالبان با یک بمب نابود شده بود اما در یک شبانه روز طیاره های بی سرنشین ارتش بر سر هر موتر سایکل طالبان یک بمب استفاده کرده است.
طالبان در چند روز گذشته ولسوالی کوهستانات فاریاب را سقوط داده و به اداره شان در آورده بودند که در یک شبانه روز با حملات شدید هوائی و زمینی نیروهای ارتش مواحه شدند و با دادن تلفات زیاد این موفق به ادامه ماموریت شان نشدند و این ولسوالی شب گذشته دوباره به کنترول حکومت افغانستان در آمده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com