https://www.facebook.com/poura20
..‌ میهن ما این روزها،آبستن رویدادهای ناگواریست و با خطر بسیار بزرگی روبروست،برآنم، در کنار و با دیگر میهن دوستان راستین کشورم و بر پایه پیمانی که با مهندسان و دیگر دانش آموختگان کشورم بسته ام،طرح و پروژه ای که برآیند اندیشه گروهی است را در میان بگذارم. بخشی از طرح ۲۰(طرح “رو راستی “و بر پایه روش و منش کسانی مانند فرخزادها،کسروی ها،علی دشتی،حسین سرشاره، دکترعلی رضا صلحی و… )
آدینه ها ساعت ۱۷.۲۰ به وقت ایران،در فیس بوک زنده(live):

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)