فرید حدادیان-  روزنامه کیهان در صفحه دوم شماره روز چهارشنبه خود متنی منتشر نمود که بیش از آنکه خبر باشد به متن کیفرخواست بر علیه بازداشت شدگان شبیه بود.ارتباط با رسانه های معاند خارجی؛ارتباط با سایت های خارجی ضد انقلاب…از جمله موارد اتهامی روزنامه نگاران بازداشت شده هستند که روزنامه کیهان در قالب خبر بدان اشاره نموده
رویکردهای متفاوت خبری به موضوع بازداشت اخیر روزنامه نگاران

سه روز پس از بازداشت پانزده نفر از روزنامه نگاران شاغل در روزنامه های اعتماد،شرق،بهار،هفته نامه آسمان،ماهنامه مهرنامه و خبرگزاری ایلنا؛بالاخره مطبوعات محل کار این روزنامه نگاران سکوت خبری خود را شکسته و ذر قالب سرمقاله،گزارش و چاپ سفید ستون های مربوط به بازداشت شدگان؛رسالت مطبوعاتی خود را در ارائه خبر به انجام رسانده و صبح روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه در این زمینه اطلاع رسانی نمودند.

سرعت،یکی از اصول اطلاع رسانی است،خصوصا هنگامی که سوژه و موضوع تا این حد به رسانه نزدیک است و البته این سکوت هفتاد و دو ساعته،جبری یا اختیاری؛مانع از آن نشد تا افکارعمومی از خبر دستگیری گروهی این روزنامه نگاران بی خبر بمانند؛زیرا در سکوت خبری رسانه های رسمی،شبکه های اجتماعی و مراکز اطلاع رسانی این اتفاق را به اطلاع مخاطبان رساندند.
همزمان با این امر روزنامه کیهان نیز در صفحه دوم شماره روز چهارشنبه خود متنی منتشر نمود که بیش از آنکه خبر باشد به متن کیفرخواست بر علیه بازداشت شدگان شبیه بود.
ارتباط با رسانه های معاند خارجی؛ارتباط با سایت های خارجی ضد انقلاب؛همکاری با جریان های فمینیستی،ایجاد اختلاف میان اقوام ایرانی،سیاه نمایی،یاس آفرینی،القای بی اعتمادی،حمایت از بازداشتی های جریان فتنه و … از جمله موارد اتهامی روزنامه نگاران بازداشت شده هستند که روزنامه کیهان در قالب خبر بدان اشاره نموده و در اقدامی دیگر اسامی افراد بازداشت شده را بصورت علنی و بدون درنظر گرفتن حقوق مدنی و آبروی افراد منتشر نموده است.
در شرایطی که در نمونه های دستگیری های گروهی همچون دستگیری ماجرای اختلاس میلیاردی و موارد دیگر همواره اسامی افراد بصورت مخفف اول نام و اول نام خانوادگی منتشر شده است،عدم رعایت این موضوع در خصوص روزنامه نگاران بازداشتی آن هم قبل از تفهیم اتهام و محاکمه در دادگاه مربوطه قابل تامل و تاسف است.خصوصاً اینکه در پایان همین خبر و به نقل از برخی خبرگزاری ها و سایت های خبری آمده است که برخی از افراد بازداشت شده از زندان آزاد شده اند!
در عین حال نکته پایانی خبر کیهان به نقل از وزیر ارشاد تاکید می کند که اتهامات روزنامه نگاران دستگیر شده،مطبوعاتی نبوده است و این اظهار نظر با موارد ذکر شده در خبر و ایراد اتهامات مطبوعاتی به دستگیر شدگان منافات دارد!
در بین مطالب منتشر شده،سرمقاله روزنامه بهار علیرغم اینکه روزنامه نگارانی از این رسانه نیز جزء بازداشتی ها بوده اند،جانب بی طرفی را بیشتر رعایت کرده است.سرمقاله روزنامه بهار با اشاره به این موضوع که نمی توان درباره اتهام این روزنامه نگاران نفیا یا اثباتا سخنی گفت؛به این واقعیت نیز اشاره دارد که این روزنامه نگاران عموما با سابقه که در این سالها تصمیم گرفته اند در ایران بمانند و با روزنامه های قانونی و در چارچوب وظایف قانونی خود فعالیت کنند به خوبی به خطوط قرمز و مرزهای فعالیت خبری متعارف آشنا بوده و بعید بنظر می رسد به مرزهای چنین اتهاماتی نزدیک شده باشند.
موضوع دستگیری روزنامه نگاران در نبود انجمن صنفی فعال و پویا که بتواند پیگیر حقوق ایشان باشد از جانب چهره های سیاسی قابل پیگیری عنوان شده است.پرونده ای که باید منتظر ماند و البته آرزو کرد که منجر به حذف روزنامه نگاران با تجربه و معتبری که نامشان به صراحت در خبر کیهان آمده و سوابق کاری شان در مطبوعات نشان می دهد به خوبی خط قرمزها و قانون مطبوعات کشور را می دانند و پذیرفته اند،نشود.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)