در حالي كه طبق سرشماري زوج ها احساس ايمني بيشتري درباره آشكارا بودن دارند، اين نيز يك حركت سياسي در حمايت از  ازدواج برابر بود.

خانم هدر (نام مستعار)، ٦٧ ساله به مدت ٢٦ سال با شريكش زندگي كرده است اما طبق آمار  استراليا آنها روابطشان را سال گذشته براي نخستين بار اعلام كردند.

هدر و شريك ٦٥ ساله اش يكي از ٤٦٨٠٠  زوج همجنس هستند كه در سرشماري سال ٢٠١٦ اين كشور قرار گرفتند.

تعداد زوج هاي همجنس از سرشماري پيشين ٣٩٪‏ افزايش يافته است كه اين تعداد در سال ٢٠١١ ٣٣٧٠٠ زوج بود.

هدر مانند بسياري از استراليايي ها در مورد آشكار بودن و اعلام روابطش احساس امنيت مي كند، اما محرك آنها سياسي نيز بود.

هدر به گي استار نيوز گفت :”ما با يكديگر خواهيم بود تا يكي از ما به جهان ديگر برود.”

“من شخصا فكر كردم كه شايد قرار گرفتن در سرشماري مساله  ازدواج را براي ما سرعت ببخشد.”

“ازدواج براي ما تنها به معناي اين است كه ما بر آنچه براي شريك ديگر در موارد حادثه، بيماري روي مي دهد كنترل داشته باشيم و از ما حفاظت كند. ازدواج همچنين بدين معناست كه ما نزديكترين خويشاوند خواهيم بود.”

تبرنان بردي، مدير اجرايي كمپين  برابري – گروهي كه براي دستيابي به  برابري ازدواج خدمت مي كند – گفت كه اين اعداد و ارقام يك يادآوري بودند كه اين جر و بحث ها درباره مردم واقعي بود.

استراليا از سال ٢٠٠٤ درگير يك مناظره و بحث درباره قانوني كردن  ازدواج همجنس بوده است، كه آخرين سر و صداي سياسي نشان مي دهد كه اين مساله شايد به زودي حل شود.

بردي گفت :”اين اعداد يك يادآوري قدرتمند است كه مساله برابري ازدواج درباره مردمي است كه تنها وضعيت قانوني يكسان و شان و بزرگي مانند ديگر مردم استراليا مي خواهند.”

“بسيار آسان اثبات مي شود كه اين مساله اغلب توسط سياستمداران اجحاف مي شود. ما بايد به ياد داشته باشيم كه افراد  دگرباش اعضاي خانواده، دوستان و همكاران ما هستند.”

سن ميانگين افراد در زوج هاي همجنس ٤٠ سال بود، كه كمتر از سن ميانگين ٤٨ سال زوج هاي  دگرجنسگرا است.

زنان ٤٩٪‏ زوج هاي  همجنس را تشكيل مي دهند اما آنها به احتمال بيشتري نسبت به مردان  همجنسگرا داراي فرزند هستند.

٢٥٪‏ زوج هاي همجنسگراي زن فرزند داشتند، در حالي كه تنها ٤.٥٪‏ زوج هاي همجنس مرد داراي فرزند بودند.

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي و ارسلان

ما همه جا هستيم، آزاد و برابر:

‏‎فيس بوك ما:

‏‎‏‎‏https://m.facebook.com/DharmaMartia ‏‎

وب سايت ما:‏

‏‎‏http://dharmamartia.org

‏‎صفحه خبر وب سايت :

‏‎‏http://dmblog.dharmamartia.org/ home

اينستاگرام ما:

‏dharma martia

توييتر ما:

‏@DharmaMartia ‏‎

كانال تلگرام ما:

‏‎‏https://telegram.me/DharmaMartia

‏‎همكاران ما:

‏‎‏رسانه همياري: ‏‎‏

‏http://media.hamyaari.ca

‏‎‏سايت خودنويس: ‏‎‏

‏www.Khodnevis.org

‏‎‏ فضاي اختصاصي دارما و مارتيا در تريبون زمانه:

www.tribunezamaneh.com/archives/author/dharma-martia

سايت پلنت ترنسجندر:

 ‏www.planettransgender.com ‏‎

منبع :

 

Australia has more same-sex couples than ever before

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)