گفتگویِ سیروس شرفشاهی با آرمان چاروستایی در تلویزیون پارس – ۳۰ خرداد ۱۳۹۶- ۲۰ ژوین ۲۰۱۷ –

  • جنگ قدرت در درونِ نظام و عقبِ‌نشینیِ #خامنهای از #آتش_به_اختیار
  •  سخنانِ وزیر امور خارجه‌یِ امریکا در موردِ تغییر رژیمِ ایران

کانالِ تلگرام: www.t.me/charostaei

اینستاگرام: www.instagram.com/arman.charostaei

تارنما: www.Charostaei.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)