ترجمه خبر از متن کوردی: ونوشه کریم زاده

خبرگزاری هانا: خانم صبری ابراهیمی معروف به گلستان” از طرف پلیس دانمارک به کمپ “سیرلسمارک” منتقل شده و خطر دیپورت شدن او به ایران بالا گرفته است.

گلستان ابراهیمی که مدت ۶ سال است در دانمارک زندگی می کند و درخواست پناهندگی وی از سوی مقامات اداره مهاجرت رد شده است، در صورت دیپورت به ایران جانش به خطر می افتد. خانم گلستان بعد از یک سال زندگی در دانمارک با “دارا رستمی” از اعضای حزب دموکرات کوردستان ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج یک فرزند است. دارا رستمی دولت و پلیس دانمارک را مسئول جان همسرش می داند. وی مدت زیادی با حزب دموکرات کوردستان ایران فعالیت داشته و در خارج از کشور در دانمارک از اعضای فعال حزب دموکرات کوردستان بوده و همواره در فعالیت حزبی و ملی مشارکت داشته است.
دارا رستمی همسر خانم گلستان، از تمامی فعالین سیاسی و سازمانهای مدافع حقوق بشری تقاضا کرده است که این حکم ناعادلانه اداره مهاجرت دانمارک را محکوم کرده و به یاری خانواده وی بشتابند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)