به بهانه روز پناهجو/کارگر/زن:

عنوان فیلم:
پنج دقیقه از یک روز

موضوع: مستندی ساده از وضعیت زندگی و کار زنان پناهجو در کشور #ترکیه

این فیلم کوتاه با تلفن همراه گرفته شده و حاوی ییامی روشن با محتوی امید و تلاش برای رسیدن به اهداف است و هیچ مقصود دیگری ندارد.

با آروزی آزادی و صلح برای تمام جهان.

روز پناهجو مبارک!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)