قسم حضرت عباس و دم خروس یکی از ضرب المثل های قدیمی ایرانی است و توضیح دزدی است که خروسی درون کیسه کرده بود و در حال فرار بود مردی او را دید و گفت: در کیسه خروس داری؟ در حالی که دم خروس بیرون زده بود و دزد جواب داد نه به حضرت عباس، فرد پرسشگر گفت: مبهوت هستم درا ینکه قسم حضرت عباس را باور کنم یا دم خروس را که میبینم، حالا سخن من با شما این است، شما یک بانوی بسیار محترم هستید، از زندان به مرخصی آمدید شرایط زندان شرایط جبر و زور است آیا دیدار با مداح بیت رهبری و مصباح یزدی با زور انجام شده است؟ آیا وزارت اطلاعات برای دیدار با محمد نوری زاد به شما فشار آورده بود، آیا برای دیدار با ملی مذهبی ها که اساس خیانت به ایران و میهن هستند بر اثر فشار و اصرار صورت گرفته است آیا معذوریتی داشتید، میدانید چرا حمایت ما از شما دیگر رنگ باخته است؟ جواب سوال روشن است، ارتباط با افراد بدنامی مثل محمد نوری زاد که از سوی اربابان امنیتی خود دستور نفوذ در اپوزیسیون را دارد تا در صورتی که موفق شود وزارت اطلاعات با دم خود گردو بشکند که هر کسی را علاقه مند باشد میتواند نفوذ دهد پس چرا هیزم آتش امنیتی ها میشوید عدم اصلاح دیدارهای اینگونه ممکن است انگشت اتهام را به سوی شما ببرد که نکند زبانم لال …

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)