خیرالله حق جویان  از اعضای مجمع مشورتی فعالان یارسان  خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی می‌گوید یک سری افرادی که مسئولند ولی‌ فاسدند جرات نمی‌‌کنند حق ما (مردم یارسان) را بدهند و مسئولین نسبت به مردم یارسان بی‌ مسئولیت هستند.

سخنان آقای خیراله حق جویان از اعضای مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان در چهارمین سال بزرگداشت شهید حسن رضوی _ همدان ایراد شدە است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)