کنشگران حقوق بشر، آزادیخواهان ایران  

منشورجهانی حقوق بشر ومیثاق های متأثر از آن اگر چه جهانشمول است اما حکومت خودکامه ولایت فقیه، با قوانین ضدبشری خود، آشکارا و گستاخانه به اِعمال آپارتاید جنسیتی و مذهبی و نقض ابتدایی ترین حقوق فردی و اجتماعی  پرداخته است. قانون و دستگاه قضائی کشور که باید حافظ امنیت و حقوق مردم و پناهگاهی برای مظلومان و دادخواهان باشد، خود یک نیروی سرکوبگر و عمده ترین ناقض حقوق بشر در ایران است و در شرایطی که شیرازه کشور و جامعه به دلیل سیاست های ضدملی داخلی وخارجی و فساد نهادینه شده و نارکارمدی ساختار معیوب جمهوری اسلامی ، جامعه و سرزمین کهنسال ما را در آستانه فاجعه ای غیرقابل پیش بینی روبروکرده است، ضرورت دارد که ما کنشگران و نهادهای مدافع حقوق بشر خود را از پراکندگی و تفرقه رها کنیم و در زیر چتر بزرگ اعلامیه جهانی حقوق بشر گرد هم آمده و برای جلب حمایت افکار عمومی جهان و برای دفاع از مبارزات مردم در داخل کشور و تبلیغ و ترویج فرهنگ حقوق بشر در میان هموطنان خود همراه و هم صدا شویم. 

 

هموطنان گرامی،  

در راه تحقق اهداف فوق، امید ما به حرکت متحد، سازمان یافته و مداوم زنان و مردان مصّممی است که به مقوله حقوق بشر درایران با بینشی فرا گروهی و فرا ایدئولوژی نگاه کنند و حضور پیگیرشان در عرصه این تلاش تضمین کننده تداوم پیروزمند این حرکت باشد. با این امید، «کارزار حقوق بشر برای ایران» در ادامه تلاش بیش از دو سال، از تمام کنشگران حقوق بشری، که سودای برپایی جنبشی فراگیر در سر داشته و به نهادینه کردن فرهنگ حقوق بشری می اندیشند، دعوت می کند که در نشست مجمع عمومی این نهاد در تاریخ اعلام شده در زیر شرکت کنند تا به “خدای دهه۶۰” رهبر حکومت اسلامی نشان دهیم “ناخدای آزادی” تا تحقق حقوق بشر درایران ازپای نخواهدنشست .  

هدف از برگزاری این نشست آگاهی یافتن از فعالیتهای کارزار در سال گذشته، ارائه رهنمود، کمک و پشتیبانی از اهداف کارزار و شرکت در پیشبرد برنامه های نظری و عملی آن، و انتخاب شورای هماهنگی کارزار در دوره جدید میباشد.

هیئت مسئولین کارزار حقوق بشر برای ایران

 

تاریخ: یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۴ سپتامبر ۲۰۲۲

ساعت: ۲۱:۳۰ به وقت ایران، ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی، ۱۳:۰۰  به وقت شرق آمریکا و کانادا و  ۱۰:۰۰ بامداد به وقت غرب آمریکا و کانادا

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)