(نوشته زیر نگاهی دیگر و برداشت دیگری ازحمله های تروریستی روز چهارشنبه در تهران عرضه می کند. احمد مجد)
پیرامون حوادث تروریستی اخیر در تهران
حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز (۱۷ خرداد ۱۳۹۶ برابر با ۷ جون ۲۰۱۷) ساختمان مجلس شورای اسلامی و همچنین قبر خمینی در تهران به طور همزمان هدف تهاجم نظامی افراد مسلحی قرار گرفت که خبرگزاری ها از آن ها به عنوان تیم های تروریستی داعش نام برده اند. در جریان درگیری این افراد با نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی که مجموعا حدود ۵ ساعت طول کشید ، بر اساس گزارشات خبرگزاری ها ، تاکنون ۱۲ نفر از مامورین و کارگزاران رژیم و مردم عادی کشته و ۴۲ تن زخمی شده اند. مطابق گزارشاتی که منبع اصلی آن خبرگزاری های جمهوری اسلامی هستند ، ۲ تن از مزدوران داعش ، جلیقه های انفجاری خود را در محوطه قبر خمینی و در داخل مجلس شورای اسلامی منفجر کردند. به رغم گزارشات اولیه مبنی بر دستگیری یکی از مهاجمان ، به ادعای رژیم هر ۶ مهاجم به مجلس شورای اسلامی و قبر خمینی کشته شده اند. داعش نیز پس از گذشت مدت کوتاهی از حملات تروریستی مزبور ، مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت و تصاویری را در این رابطه در سایت های وابسته به خود به نمایش عموم گذارد. پس از وقوع حملات تروریستی امروز ، در فاصله کوتاهی ، شمار فزاینده ای از مقامات دولت ها و نیروهای امپریالیستی با محکوم کردن حملات امروز ، به پشتیبانی و “ابراز همدردی” با رژیم جمهوری اسلامی که خود در زمره تبهکارترین رژیم های داعشی بوده است ، پرداخته اند.
حملات جنایتکارانه امروز که در جریان آن از جمله تعدادی از مردم بی گناه کشته و مجروح شدند بدون شک موجب نگرانی به حق توده های تحت ستم ما در تمام کشور شده و فضای ناامنی و بحران را گسترش داده است. بی شک رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی خواهد کوشید از این عملیات تروریستی – از طرف هر نیروی ضد خلقی از جمله تروریست های خود رژیم صورت گرفته باشد (هر چند داعش رسماً مسئولیت آن را به عهده گرفته است) – در جهت اهداف پلید خود بهره برداری نموده و به خصوص از آن ها به عنوان یک دستاویز برای گسترش فضای وحشت و ترور و اختناق هر چه بیشتر در جامعه استفاده کند.
حملات امروز را نمی توان بدون ارتباط با تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس و تشدید تنش بین کشورهای منطقه بررسی کرد. این حملات در شرایطی اتفاق افتاد که ترامپ با سفر به عربستان سعودی و عقد قراردادهای نظامی جدید با عربستان ، در پیشبرد سیاست های جنگی خود قدم های باز هم بیشتری برداشت. حملات امروز در خدمت منافع آشکار جناح های جنگ طلب امپریالیست ها و صاحبان کارتل های نظامی و سرمایه داران تبهکار بین المللی قرار دارد که از گسترش سیاست های جنگ طلبانه و میلیتاریستی بهره می برند. همچنان که این حملات به سیاست های ضد خلقی و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی در خدمت به اهداف جنگ سالاران بین المللی مشروعیت هر چه بیشتری می دهد. هم اکنون با وجود گذشت مدت بسیار کوتاهی از حوادث امروز ، می بینیم که عوامل جمهوری اسلامی و دستگاه های تبلیغاتی این رژیم با دستاویز داعش در حال تبلیغ “اتحاد” مردم زیر پرچم حکومت و علیه خطرات امنیتی بوده و مخالفین سیاست های جنگی حکومت را تهدید به برخورد قاطع می کنند. این حملات بهانه بسیار خوبی به مقامات حکومت می دهد تا از دخالت ضد انقلابی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و یمن دفاع و با توجه به محکومیت این دخالت ها توسط افکار عمومی مردم ایران ، مخالفان این سیاست جنگی را زیر تازیانه حملات قلمی و عملی خود بگیرند. همچنین ، سیاست آمریکا به طور طبیعی به گسترش فضای جنگ و ناامنی در این منطقه و تشدید مسابقه تسلیحاتی دامن زده به طوری که رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی که در طول ۳۸ سال گذشته یکی از طرف های این مسابقه ضد خلقی بوده ، امروز در شرایط فقر و فلاکت مردم به شدت در حال تخصیص منابع بیشتر مالی به بودجه های جنگی خود می باشد.
تجربه چند سال اخیر در سطح منطقه و در کشورهای همسایه ایران به روشنی به تمام توده های محروم و تحت ستم نشان داده که داعش یک پروژه ارتجاعی و ضد انقلابی استراتژیک است که توسط امپریالیست ها و سگان زنجیریش ساخته و پرداخته شده و توسط همین ها تغذیه و تسلیح شده و هر جا که جنبش اعتراضی مردم به پا خاسته و برای آزادی و رهایی از چنگال امپریالیست ها و سرمایه داران غارتگر رشد یافته ، به جان توده های تحت ستم در منطقه انداخته شده است. اتفاقاً ، هر روز مدارک جدیدی مبنی بر در هم تنیدگی آشکار داعش و دار و دسته های تروریست اسلامی دیگر با بسیاری از سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی در سراسر دنیا افشاء می گردد. واقعیت این است که یکی از بزرگترین نتایج فعالیت های ضد انقلابی داعش به عنوان بخشی از یک پروژه امپریالیستی ، سرکوب و به حاشیه راندن نیرو های انقلابی و جنبش های اعتراضی ، محدود کردن آزادی های دمکراتیک ، گسترش فضای ناامنی و وحشت و جنگ افروزی هایی ست که صرفا در خدمت سرمایه داران تبهکار و خون آشام بین المللی قرار دارد. در چنین چهارچوبی ست که می توان گفت که رژیم داعشی جمهوری اسلامی که در تمام زمینه ها ، در یک بحران شدید دست و پا می زند و به شدت مورد نفرت اکثریت توده های زحمتکش و محروم قرار دارد ، با توجه به حملات اخیر ، زیر نام مبارزه با “تروریسم” و “داعش” خود را برای یک تعرض گسترده تر ضد خلقی علیه توده های تحت ستم ما آماده می نماید.
امروز فعالیت های جنایتکارانه و ضد خلقی نیروهای مرتجعی نظیر القاعده و داعش که ساخته دست امپریالیست ها می باشند ، بیش از پیش به تمام مردم خاورمیانه و از جمله مردم ایران نشان می دهند که امپریالیست ها دشمنان اصلی توده های تحت ستم این منطقه هستند و رژیم های وابسته ای چون جمهوری اسلامی درست در خدمت به سیاست های جنگی امپریالیستی است که خود را درگیر جنگ در سوریه و عراق و یمن و انجام اقدامات تروریستی و توطئه گرانه در نقاط دیگر کرده اند. این رژیم در حال حاضر کانال اصلی نفوذ و سلطه گری امپریالیسم در جامعه ماست. از این رو چریکهای فدایی خلق ایران در حالی که حملات مسلحانه امروز و کشتار مردم بی گناه را به شدت محکوم می کنند ، بر این امر تأکید دارند که تنها با مبارزه در جهت سرنگونی انقلابی کلیت رژیم داعشی جمهوری اسلامی توسط توده های مبارز می باشد که امکان جلوگیری از رشد و نفوذ دار و دسته های مزدور و ضد انقلابی ای نظیر داعش و شرکاء در کشور ما فراهم می شود.
مرگ بر امپریالیسم و سگان زنجیریش!
سرنگون باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
زنده باد انقلاب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)