مروفایتی: این آمار به قصد دسترسی سده تر محقیقن و فعالین حقوق بشر و نهادهای بین المللی و فعال حقوق بشر به وضعیت نقض حقوق بشر و میزان اعدامها در کوردستان ایران، منتشر می شود.

اعدام شهروندان کورد طی در ماه ۱۳۹۵ شمسی

۱- مروفایتی: روز سەشنبە ٧ دی‌ماه، حکم اعدام یک زندانی کورد اهل دیواندره با هویت “خالد جوهری ” فرزند نامق در زندان مرکزی بندرعباس بە اجرا درآمد.[iii]

۲- صبح روز دوشنبە ١۴ دی‌ماه ۱۳۹۵ شمسی، حکم اعدام یک شهروند کورد قروهای بنام محمد فرامرزی فرزند سلیم، در زندان “چوبین” قزوین بە اجرا در آمد.[iv]

۳- محمد زبردست، فرزند رحمان، اهل شهرستان بوکان، روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ شمسی در زندان رشت اعدام شده است.[v]

۴- اعدام دو شهروند کورد در سرپل ذهاب در ملا عام.[vi]

گزارش وضعیت اعدامها در کوردستان ایران طی بهمن ماه ۱۳۹۵ شمسی:

۱- سحرگاه روز دوشنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ شمسی، یک شهروند بوکانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام گردید. خبرنگار مروفایتی هویت فرد اعدام شده را “عثمان قویطاسی” اهل روستای کانی خوارو اعلام نموده است که پس از تحمل ۸ سال حبس اعدام شده است.[v]

۲- روز چهارشنبە ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ شمسی، حکم اعدام دو شهروند کە یکی از آنان از شهروندان کورد از اهالی قوچان در استان خراسان رضوی بنام ” علی رضا جلایری” ، در زندان مرکزی اراک بە اجرا در آمد.[vi]

۳- صبح روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ شمسی، یک زندانی کورد اهل شهرستان ماکو بنام “طاهر سعیدی” ۳۸ که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدا محکوم شده بود در زندان ماکو اعدام شده است.[vii]

۴- سحرگا روز پنج‌شنبە ٢٨ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ شمسی، حکم اعدام یک شهروند کورد خراسانی بنام مهدی فیاض پسندیده، متاهل، اهل شیروان از توابع استان خراسان شمالی، از سالن ۳ واحد ۲ زندان قزلحصار، متهم به حمل و نگهداری یک کیلو و چهارصد و پنجاه گرم شیشه،در زندان قزلحصار کرج بە اجرا در آمد.[viii]

۵- روز پنج‌شنبە ٢١ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ شمسی، یکی از شعبات دیوان عالی در قم بدون توجه به دفاعیات وکیل پرونده و تنها بر اساس اعترافات تلویزیونی شش شهروند کورد اهل روستای “گاومیش گلی” میاندوآب می باشند که ١٣ شهریورماه ۱۳۹۵ شمسی از سوی دادگاه کیفری این شهر بە اتهام “شرکت در قتل یکی از اعضای بسیج” بە احکام سنگین محکوم شدە بودند، حکم صادره از دادگاه کیفری میاندوآب را عینا تایید کرده و این حکم رسما به وکیل آنان نیز ابلاغ شده است.

احکام صادرە بە صورت ذیل می‌باشد؛

١_کمال احمد نژاد محکوم بە اعدام.

٢_ هلمت عبدالهی محکوم بە تحمل ١۵ سال حبس.

٣_ سلیمان کوری محکوم بە تحمل ١۵ سال حبس.

۴_ میلاد عبدی محکوم بە تحمل ١۵ سال حبس.

۵_ سعید سیاهی محکوم بە تحمل ١۵ سال حبس.

۶_ مصطفی طه زادە محکوم بە تحمل ١۵ سال حبس.[ix]

۶- صبح روز شنبه ۳۰ بهمن‌ماه دو زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان دیزل آباد کرمانشاه به طناب دار آویخته شدند. سازمان حقوق بشر ایران در این باره نوشته است؛ این دو زندانی “محمدکریم عزیزپناه” ۴۳ ساله و فرزند عمر و “حمیدرضا ریباز” ۳۵ ساله نام دارند که به ترتیب به اتهام “حمل ۳ کیلو و ۳۵۰ گرم شیشه” و “۲ کیلو شیشه و ۲۰۰ گرم کراک” بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند.

آمار اعدام شهروندان کورد، طی اسفندماه ۱۳۹۵ شمسی که از سوی مرکز امار مروفایتی ثبت شده است:

۱- بنا به گزارش مروفایتی به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز سه شنبه ۳ اسفند ماه یک زندانی به نام “حسین درویشی کوچکی” ۳۲ ساله و اهل دهگلان در زندان قروه اعدام شد و همچنین حکم اعدام یک زندانی در زندان دیزل آباد کرمانشاه در روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه در زندان کرماشان به اجرا درآمد.[i]

۲- سحرگاه روز سەشنبە ١٠ اسفند‌ماه ۱۳۹۵ شمسی، حکم اعدام یک شهروند کورد بنام “افشین شوکتی”، اهل ارومیە و حکم اعدام ک شهروند آذری بنام علی ولی زاده در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد.[ii]

۳- روز جمعە ١٣ اسفند‌ماه، حکم اعدام دو شهروند کورد در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا درآمد.هویت این دو شهروند کورد را “ناجی پیام” اهل موانە ارومیە و “اشکان عشقی” اهل ارومیە اعلام شده است.[iii]

۴- روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۵ شمسی، دو شهروند کورد، بنامهای یوسف علیزاده، ۶۵ ساله و اهل خوی و روضان سبزی، اهل ماکو، در زندان مرکزی کورد به دار آویخته شدند.[iv]

۵- روز شنبه ۱۵ اسفندماه نیز حکم اعدام یک شهروند کورد، بنام بهمن فریدی، ۵۳ ساله، اهل سنندج، متاهل و دارای دو فرزند خردسال، در زندان همدان، اجرا شده است.[v]

۶- روز دوشنبه ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۵ شمس، یک شهروند کورد با هویت “محمدرضا صمدی‌نسب”،٣٠ ساله، فرزند فرامرز، در محوطه‌ی داخلی زندان مرکزی کرمانشاه (دیزل‌آباد) اعدام گردیده است.[vi]

۷- سحرگاه امروز سه‌شنبه ٢۴ اسفندماه ۱۳۹۵ شمسی، حکم اعدام چهار تن منجمله سه شهروند ککورد در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد. هویت این سه زندانی اعدام شده کورد؛ اکرام حسن‌پور فرزند سعید اهل سلماس، کیومرث فریدان فرزند عبدالرحمن اهل ارومیه و چنگیز بادوزاده اهل ارومیه اعلام شده است.[vii]

آمار اعدام شهروندان کورد طی فروردین ماه ۱۳۹۶ شمسی:

۱- شورش مرادی که مدت هفت سال است بدون حکم و در بلاتکلفی در زندان مرکزی سنندج محبوس است، پس از هفت سال بلاتکلیفی، با اتهام «قتل و سرقت مسلحانه» به اعدام و حبس محکوم گشته است.[i]

۲- روز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۶ شمسی، یک شهروند کورد بنام مازیارگراوند اهل کوهدشت، متاهل ودارای ۵ فرزند می باشد که به اتهام موارد مرتبط با مواد مخدر، در زندان پارسیان خرم آباد به دار آویخته شده است.[ii]

امار اعدام شهروندان کورد در اردیبهشتا ماه ۱۳۹۶ شمسی که از سوی مرکز آمار سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، ثبت شده است:

۱- حکم اعدام یک شهروند کورد اهل کوهدشت به اجرا درآمد: سحرگاه روز شنبە ٢ اردیبهشت ماه، حکم اعدام یک شهروند اهل کوهدشت با هویت (مهدی میرزایی) ٢٩ سالە و معروف بە (میتی) در زندان پارسیلون خرم‌آباد بە اجرا در آمد. این شهروند کورد بە اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران بە “اعدام” محکوم و از ٣ سال پیش در زندان بە سر می‌برد.[i]

۲- روز پنج‌شنبە ١۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ شمسی، حکم اعدام یک شهروند کورد خراسانی بنام ” مهدی . ح”، ۳۰ ساله و سکن چناران، در زندان مرکزی شهرستان مشهد بە اجرا در آمد.[ii]

۳- روز شنبە ٣٠ اردیبهشت‌ماه اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه با احضار کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی کورد، صدور حکم غیابی قطعی اعدام از سوی شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب ارومیه را رسما به وی اعلام کردند.[iii]

آمار اعدام شهروندان کورد تا ۲۰ خردادماه ۱۳۹۶ شمسی که از سوی سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات ثبت شده است:

۱- اعدام قهرمان کشتی ایران در زندان دیزل آباد: حجت الله تدرو که چندین دوره قهرمان مسابقات قهرمانی ایران در رده های سنی مختلف و نفر اول نیروهای مسلح و حتی انتخابی تیم ملی بزرگسالان شده بود، در اوج موفق شد بزرگان ۷۴ کیلوی کشور مانند هادی حبیبی ، رضا رمضان زاده و صادق گودرزی را شکست دهد، اعدام شد.[i]

۲- بامداد روز جمعە ۵ خردادماه ۱۳۹۶ شمسی، حکم اعدام سە شهروند کورد در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد.
الف. عثمان حسنی، اهل سردشت، محبوس در بند ۱۵

ب. صلاح الدین شفیعی کیا، اهل ارومیه، محبوس در بند ۱۵

ج. رمضان مختاری، اهل ارومیه، محبوس در بند ۱۵[ii]

۳- عبدالله قادرزاده، اهل نقده و ۳۴ ساله، روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۶ شمسی در زندان مرکزی زنجان به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده است.[iii]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)