تروریستهای داعش به کمک خامنه ای آمدند!

زینت میرهاشمی

اقدامات تروریستی داعش روز چهارشنبه ۱۷ خرداد در مجلس ارتجاع و گور خمینی محکوم است. این عملیات نروریستی کمک قابل توجهی به رژیم تروریستی ایران و به ویژه شخص خامنه ای است که از آن بهره برداری کرده و با تشدید خفقان، سرکوب و گسترش تروریسم خود را قربانی جلوه دهد. همانطور که با گسترش جنبش ضد دیکتاتوری در سوریه، داعش به یاری بشار اسد شتافت، اکنون نیز داعش به کمک خلیفه ارتجاع آمده است.
پس از انجام نمایش انتخابات که کل نظام و در راس آن خامنه ای مجبور به پذیرش یک زیان بزرگ شدند و خامنه ای مجبور شد بر سر قبر خمینی به پرونده کشتار دهه ۶۰ بپردازد تا به نیروهای روحیه باخته خود دلگرمی دهد و در شرایطی که جنبش غارت شدگان در شهرهای کشور هر روز ابعاد جدیدی پیدا می کند، عملیات تروریستی داعش در تهران کمک قابل توجهی به رژیم و به خصوص ولی فقیه است.
در شرایطی که تروریسم دولتی رژیم ایران هر روز در سوریه، عراق، یمن و ….فاجعه می آفریند، در حالی که بار بحران بین قطر و چند کشور عربی بر دوش جمهوری اسلامی فرود آمده و هنگامی که مساله موشکهای رژیم ایران موجب یک جبهه گیری منطقه ای علیه سیاست صدور ترور خامنه ای شده، عملیات تروریستی داعش در تهران برای کوتاه مدت به خامنه ای فرصت می دهد تا ضمن ترقه بازی خواندن این عملیات خونبار صورت خود را با سیلی سرخ نگهدارد و همزمان به عنوان قربانی، همه قربانیان رژیم، جنبش دادخواهی، جنبش نیروهای کار و خیزش غارت شدگان را سرکوب کند.
پایوران رژیم در واکنش به عملیات تروریستی روز چهارشنبه ۱۷ خرداد حرفهای کاملا متناقض زدند. از یک سو آنها خود را مظلوم و قربانی تروریسم نشان دادند از سوی دیگر خامنه ای با زدن مارک «ترقه بازی» بر این عملیات، آن را بی اهمیت دانست. وی بیشتر از این که برای کشته شدگان اشک بریزد فرصتی یافت تا دوباره وجود «لولو» و «دشمن» همیشه در صحنه را گوشزد کند تا بتواند به این وسیله «امت همیشه در صحنه» را دوباره بازسازی کند.
رژیم ولایت فقیه در بحرانهای عمیقی فرو رفته و خلیفه ارتجاع نیز در موقعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارد. کمک داعش به خلیفه ارتجاع موقتی و زود گذر خواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com