“کانون صنفی معلمان ایران” از بازداشت و زندانی شدن یکی از معلمان شاغل در بوشهر به دلیل فعالیت های صنفی خبر داد.
کانون صنفی معلمان ضمن انتشار این خبر اعلام کرد، “محسن عمرانی” معلمی است که برای دفاع از مطالبات معلمان از ۱۳ اردیبهشت ۹۶ برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری و دوسال انفصال از خدمت در زندان بوشهر به سر می برد. این در حالی است که اسماعیل عبدی معلم زندانی دربند، به دلیل وخامت وضع جسمانی به دلیل اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)