در ادامە حملات رژیم اشغالگر ترکیە بە مناطق مرزی اقلیم کردستان و بمباران روستاهای این منطقە اعلام شد کە چندین فروند جنگندە رژیم ترکیە از ساعت ۱۶:۴۰ بمباران مناطق دفاعی مدیا را در منطقە خواکورک و خنیرە از سر گرفتەاند

منابع آگاە محلی از پرواز هواپیماهای تجسسی بدون سرنشین ارتش ترکیە بر فراز آسمان این منطقە از اوایل بامداد امروز خبر دادند. اعلام شد کە بمباران تا لحظە تنظیم این خبر ادامە دارد.

از تلفات احتمالی هنوز خبری در دست نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)