سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات: روز ۱۲ خردادماه ١٣۶٢ شمسی، ۵۹ تن از جوانان و نوجوانان شهرستان مهاباد، بدون هرگونه دادگاهی و تنها با اتهام واهی “عضویت در حزب دمکرات کوردستان ایران” از سوی رژیم جمهوری اسلامی دستگیر و سرنوشتشان تاکنون نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

در حالیکه برخی از خانواده های این قربانیان تا سالهای اخیر نیز در پی شایعه پراکنی های وزارت اطلاعات، منتظر بازگشت فرزندانشان بودند، برخی از تحقیقات و پیگیریهای در این باره نشان می دهد که این تعداد، بدون هرگونه دادگاهی، در تبریز اعدام شده و در گورستان دسته جمعی این شهر به خاک سپرده شده اند.

تاکنون رسانه های جهان و به ویژه رسانه های فارسی زبان، در این رابطه سکوت مطلق برگزیده اند و تمامی تمرکزات بر دیگر اعدامها از قبیل اعدامهای سال ۱۳۶۷ می باشد.

اسامی این افراد به شرح ذیل است:

غلامرضا بارزی
حسن جهانیان
علی بانه‌یان
محمد علیالی
محمد امین صفا
همایون نیلوفری
محمود ریزیی
محمد حسینی
عباس حسینپور
کاظم خاتونی
علی مزنه‌
عبدالله‌ تحریان
رحمان رحیمی
علی گلپرست
مصطفی عسمتی
خالق بارزانی
یوسف ایازی
کمال چاوشینی
حسن رحمانیان
خالد رحیم آذر
خالد صفایی
سید ابراهیم احمدی
محمد مسعودی
محمد ابوبکری
وفا الیاسی
منصور جناح
محمد امین احمدی
محمد سلیمی
فریدون شنگه‌
علی بازیان
خضرر رنگین
ابوبکر شکری
انشاالله‌ نادری
هژار کریمی
کمال کریمی
کریم ر‌حیمیان
یوسف حبیب پناه‌
محمد فارق بازیار
ابراهیم امینی
صالح مام ابراهیمی
شکری نادری
مصطفی فقری
علی غواره‌
علی صلاحی
ملا حسن لاجوردی
سلیمان حسن زاده‌
یوسف حسن زاده‌
کریم کاوه‌
سید محمود سید محمودی
حامد محمود کندو
حسین کلهری
عباس یوسفی
سیامک سقزی
علی آباده‌
کمران ظاهر حه‌جازی
صالح فرهودی
مقصود محمودی
احمد کهروبی
رحمان خضرپور

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)