سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات: وضعیت یک دختر زندان کورد که از سال ۱۳۹۵ شمسی در زندان و در بازداشت بسر می برد تاکنون مبهم و نامشخص است.

“اسماء پورسلیمی”، اهل شهرستان ارومیه که سال ۱۳۹۵ و در جریان بازگشت از کوردستان، به اتهام “مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران”،”عضویت در احزاب کوردستانی” و “محاربه”، توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده است.

بر طبق گزارش مراکز و فعالین حقوق بشر، “اسماء پورسلیمی” از اتهام مبارزه مسلحانه علیه دولت در دادگاە جمهوری اسلامی ایران در ارومیە تبریه شده است اما پرونده وی به دو اتهام دیگر تاکنون مفتوح میباشد.

بر طبق گزارشها، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام محاربه و عضویت در احزاب کوردی مخالف رژیم ایران، از وی شاکی می باشد.

بە گزارش سازمان حقوق بشر کوردستان – روژهلات به نقل از ماف نیوز، یک منبع مطلع نزدیک به خانواده‌ ایشان با تایید این خبر اذعان داشت که اسماء حق انتخاب وکیل را نداشته و وکیل تسخیری هم زیاد در جریان پرونده وی قرار نگرفته و احتمال دارد صدور حکم تنها به واسطه‌ مکاتبات حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)