انتقال ۲ زندانی به سلول انفرادی زندان زاهدان جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام. صبح امروز۱ خردادماه ۲ زندانی جهت اجرای حکم قرون وسطایی اعدام به سلولهای انفرادی زندان زاهدان منتقل شدند. اسامی این ۲ زندانی عبارتند از : ـ عبدالکریم شهنوازی ۳۰ ساله از بند ۳ زندان زاهدان وی ۶ سال است که در زندان بسر می برد. ـ سعید هود ۴۷ ساله از بند ۳ زندان زاهدان. این زندانی ۹ سال است که زندانی است.
تنها ۲ روز پس از نمایش انتخابات که رژیم ولی فقیه با جعل و آراء سازی سعی در ایجاد مشروعیت برای خود داشت ،موج جدید اعدامها در ایران آغازشده که خود نشان از ضعف رژیم و انتقام گرفتن آخوندها از مردمی است که با شرکت نکردن در انتصابات ولی فقیه نشان دادند که این رژیم فاقد مشروعیت است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)